Friday, February 15, 2013

Public Folder database verwijderen in Exchange 2007

Er is veel informatie te vinden over het verwijderen van een PF database op Exchange 2007. Maar wat als je de replica’s niet wilt verplaatsen naar een andere server maar de public folders helemaal wilt verwijderen? Een mogelijkheid om dat te doen is via de ADSIEdit route, maar die wil ik niet aanbevelen. Zelf had ik succes met de volgende PowerShell regels, uiteraard uit te voeren in Exchange Management Shell:

Get-PublicFolder "\" -Recurse -ResultSize:Unlimited | Remove-PublicFolder  -Recurse -ErrorAction:SilentlyContinue
Get-PublicFolder "\Non_Ipm_Subtree" -Recurse -ResultSize:Unlimited | Remove-PublicFolder -Recurse -ErrorAction:SilentlyContinue

Vooraf had ik al de Mailbox databases verwijderd en de OAB distributie aangepast. Vervolgens hield ik alleen nog een paar Schedule+ Free Busy en OAB folders over en kon ik de PF database zonder problemen verwijderen.

No comments: