Tuesday, June 16, 2009

Sneller opstarten van de Exchange Management Shell

Zoals jullie ongetwijfeld weten kan het best wel even duren voordat de Exchange Management Console gestart is, soms duurt het wel 30 seconden voordat je kunt gaan werken. De reden is dat een deel van de code die geladen wordt bij het opstarten nog gecompileerd wordt naar een vorm waarin het in de console gebruikt kan worden. Omdat dit compileren telkens tijden het opstarten van de EMS plaats vindt zit je steeds tegen een zwart scherm aan te kijken, voordat we het bekende schermpje met geel en witte letters zien.
Nu heeft PowerShell goeroe Jeffrey Snover daar een handig oplossing voor bedacht. Met het volgende script kunnen we deze code eenmalig compileren naar het gewenste formaat, zodat dit niet steeds bij het opstarten hoeft te gebeuren.

Set-Alias ngen @(
dir (join-path ${env:\windir} "Microsoft.NET\Framework64") ngen.exe -recurse |
sort -descending lastwritetime
)[0].fullName
[appdomain]::currentdomain.getassemblies() | %{ngen $_.location}


Kopieer dit in een tekstbestand op en sla het op als ems-versnellen.ps1 of een naam die je leuker vindt. :-) Voer het script eenmalig uit en kijk maar eens wat het verschil is. Zoals altijd kan het resultaat per server verschillen, maar op de servers waarop ik het geprobeerd heb maakte het een flink stuk verschil.

Bron

Wednesday, June 10, 2009

Aanrader: Test Exchange Connectivity website

Een paar slimme jongens in het Exchange team bij Microsoft hebben een site gemaakt die even briljant is als de bekende Best Practice Analyzers. Het gaat om https://www.testexchangeconnectivity.com/ en die doet precies wat de naam zegt: het testen van de verbindingen met je Exchange omgeving.

Deze site biedt een aantal tests die eigenlijk verplichte kost zijn als je een Exchange-server hebt ingericht of een storing wilt troubleshooten. De site geeft namelijk gedetaileerde feedback over eventuele problemen, erg leerzaam!

Nogmaals de url: https://www.testexchangeconnectivity.com/

Exchange 2007 LoadGen installeert niet

Wanneer je LoadGen probeert te installeren op een server of werkstation dan kan het gebeuren dat de installatie tegen het eind van de procedure afbreekt met een foutmelding:

There is a problem with this Windows Installer package. A program run as part of the setup did not finish as expected. Contact you support personnel or package vendor.

Vervolgens wordt een rollback gedaan en wordt de gedeeltelijk geslaagde installatie ongedaan gemaakt. In het Application Log verschijnt de volgende fout:

Event ID: 11722 Source: MsiInstallerProduct: Microsoft Exchange Load Generator -- Error 1722. There is a problem with this Windows Installer package. A program run as part of the setup did not finish as expected. Contact your support personnel or package vendor. Action START_REMOTE_SERVICE.B08E90EE_3FC7_4509_A7F3_DE16BC275F17, location: net.exe, command: START LoadGenRemote

We zien hier dat de installatie van de LoadGenRemote service slaagt, maar om deze te starten probeert de software verbinding te maken met http://crl.microsoft.com. Wanneer dit niet lukt, bijvoorbeeld doordat de machine geen toegang heeft tot het internet dan zal dit een time-out opleveren. Deze time-out is voor de installatie software reden om de installatie af te breken en terug te draaien.

Een makkelijke workaround is het toevoegen van een entry in de hosts-file voor crl.microsoft.com en 127.0.0.1. Het raadplegen van crl.microsoft.com zal nu een http 404 error opleveren en de installatie zal nu niet meer afbreken.