Wednesday, June 10, 2009

Exchange 2007 LoadGen installeert niet

Wanneer je LoadGen probeert te installeren op een server of werkstation dan kan het gebeuren dat de installatie tegen het eind van de procedure afbreekt met een foutmelding:

There is a problem with this Windows Installer package. A program run as part of the setup did not finish as expected. Contact you support personnel or package vendor.

Vervolgens wordt een rollback gedaan en wordt de gedeeltelijk geslaagde installatie ongedaan gemaakt. In het Application Log verschijnt de volgende fout:

Event ID: 11722 Source: MsiInstallerProduct: Microsoft Exchange Load Generator -- Error 1722. There is a problem with this Windows Installer package. A program run as part of the setup did not finish as expected. Contact your support personnel or package vendor. Action START_REMOTE_SERVICE.B08E90EE_3FC7_4509_A7F3_DE16BC275F17, location: net.exe, command: START LoadGenRemote

We zien hier dat de installatie van de LoadGenRemote service slaagt, maar om deze te starten probeert de software verbinding te maken met http://crl.microsoft.com. Wanneer dit niet lukt, bijvoorbeeld doordat de machine geen toegang heeft tot het internet dan zal dit een time-out opleveren. Deze time-out is voor de installatie software reden om de installatie af te breken en terug te draaien.

Een makkelijke workaround is het toevoegen van een entry in de hosts-file voor crl.microsoft.com en 127.0.0.1. Het raadplegen van crl.microsoft.com zal nu een http 404 error opleveren en de installatie zal nu niet meer afbreken.

No comments: