Wednesday, December 22, 2010

Waarom Exchange migreren zonder HA geen goed idee is…

Deze week is het volgende artikel verschenen op msexchange.org: How to migrate from Exchange 2007 CCR to Exchange 2010 DAG on existing hardware (Part 1) Dit artikel deed mijn wenkbrauwen fronsen, om te begrijpen waarom zal ik eerst kort uitleggen wat de strekking van het artikel is.

De auteur schetst het scenario van een bedrijf dat graag wil upgraden naar Exchange 2010 High Availability (DAG) en nu beschikt over een Exchange 2007 omgeving met daarin twee servers in een CCR opstelling. Het artikel beschrijft een methode om de hardware van het CCR cluster te kunnen hergebruiken voor Exchange 2010 en wel door de volgende stappen te nemen:

 • Eén node van het Exchange 2007 CCR cluster afbreken
 • De server opnieuw voorzien van een OS en Exchange 2010 installeren
 • Het aanmaken van een DAG en de server lid maken van de DAG
 • Mailboxen verhuizen naar de Exchange 2010 server
 • De andere Exchange 2007 CCR clusternode afbreken
 • De server opnieuw voorzien van een OS en Exchange 2010 installeren
 • De server lid maken van de DAG en een replica van de database aanmaken

De afzonderlijke stappen in deze procedure zijn in principe goed beschreven en worden afzonderlijk volledig ondersteund door Microsoft. Waarom ik dan toch moeite heb met deze strategie? Dat is het risico wat je introduceert met deze werkwijze, dat zal ik in de volgende paragraven verder uitleggen.

Hoge beschikbaarheid

Het bedrijf heeft bij het ontwerpen van de Exchange 2007 omgeving gekozen voor hoge beschikbaarheid, namelijk door te investeren in CCR. Ik gebruik het woord investeren bewust, want CCR is een kostbare oplossing. Niet alleen stelt het eisen aan de hardware en kost het dure Exchange 2007 Server Enterprise Edition licenties, CCR brengt ook een behoorlijke complexiteit en dus beheerlast met zich mee.

Maar ook voor Exchange 2010 heeft klant weer gekozen voor hoge beschikbaarheid. Daar mag je toch uit afleiden dat de beschikbaarheid van de e-maildienst en –data van groot belang is voor deze onderneming. Hoe kan het dan dat de eerste stap in bovenstaand scenario het weghalen van hoge beschikbaarheid is? Zijn de eisen voorlopig even versoepeld? Is eventueel dataverlies nu even wat minder onacceptabel dan voor en na de migratie?

Kans op downtime

Uitval (of downtime) van de e-mail dienst komt zelden uit de lucht vallen. Natuurlijk kan er altijd compleet onverwacht een software bug optreden, maar de kans op downtime schiet toch wel omhoog wanneer er aan de omgeving gesleuteld moet worden. Installatie of deïnstallatie van componenten, DNS records, aanpassen van firewalls en proxyservers, een foutje is dan snel gemaakt. En laten dat nu juist de handelingen zijn die inherent zijn aan een upgrade naar Exchange 2010.

Tijdsdruk

De auteur verdedigt het vergroten van het risico en gemis aan hoge beschikbaarheid met het argument dat je het tijdsbestek zo kort mogelijk kunt houden. En dat brengt mij bij het volgende punt: tijdsdruk. Mijn ervaring uit de praktijk is dat een succesvolle migratie er eentje is waarbij je goed kon plannen, voorbereiden en alle stappen rustig en gecontroleerd kon laten verlopen. Dat betekent bij voorbeeld dat je na iedere ingrijpende stap even in de application logs kijkt om te zien of er problemen zijn opgetreden.

Maar een nieuwe versie van Exchange betekent ook dat je randzaken als backup en monitoring in moet regelen. Niet zelden valt dit samen met een update of zelfs upgrade van backupsoftware en soms issues met de eerste paar keren dat een backup of restore uitgevoerd wordt. Had ik anti-virus al genoemd? De mogelijkheid om met enkele gebruikers als eerste over te stappen? Herinnert iemand zich de onaangename verassingen met Outlook 2003 in combinatie met Exchange 2010 nog?

Conclusie

Concluderend kunnen we dus vaststellen dat we enerzijds ons vangnet weghalen en aan de andere kant de risico’s bewust groter maken. Het voordeel is dat je twee bestaande servers opnieuw in kunt zetten voor hun nieuwe taak. Wegen de nadelen op tegen de voordelen? Die keuze mag ieder voor zich maken. Maar zeg niet dat je niet gewaarschuwd bent.

Wednesday, December 15, 2010

Exchange 2007/2010 realtime message tracking

Exchange Message Tracking is het bijhouden (‘tracken’) van een bericht en zijn reis door de Exchange organisatie. Message tracking vind plaats op iedere Exchange 2007/2010 server met de Edge Transport, Hub Transport of Mailbox rol.

Er zijn grofweg twee methodes om de message tracking logs te bekijken, ofwel met het Get-MessageTrackingLog cmdlet, ofwel met de Tracking Log Explorer welke je kunt vinden in de Toolbox. Overigens gebruikt de Tracking Log Explorer onder de motorkap ook gewoon het Get-MessageTrackingLog cmdlet, dat zie je onderaan het scherm:

image

Onlangs vroeg een klant mij of hij deze logbestanden ook realtime kan raadplegen. Die functionaliteit zit standaard niet in Exchange maar is met PowerShell eenvoudig te maken. Stel dat we bijvoorbeeld de log entries van de laatste minuut willen raadplegen, dat kunnen we doen met de –Start parameter van het Get-MessageTrackingLog cmdlet. Het handigste is om de tijd in een variabele te zetten, dan hoeven we niet te letten op de exacte formulering zoals je die in bovenstaand screenshot zien.

Zo zetten we het huidige tijdstip in een variabele:

$TijdStip = Get-Date

Met de AddMinutes methode kunnen we hier 1 minuut van afhalen (ofwel –1 minuut bij optellen) en die tijd in de variabele zetten:

$TijdStip = (get-date).AddMinutes(-1)

Nu vragen we de Message Tracking Log entries op van de laatste minuut:

Get-MessageTrackingLog -Start $TijdStip

We hebben nu gezien hoe we de log entries kunnen opvragen vanaf een bepaald tijdstip. Als we dit nu in een loop zet die elke paar seconden draait dan hebben we min of meer realtime logging:

$a = (get-date) # Zet de huidige tijd in $a, we moeten ergens beginnen…
Write-Host Semi-realtime log viewer: #
For(;;) # Start een oneindige loop
{ # Begin loop
Get-MessageTrackingLog -Start $a # Vraag entries op vanaf het tijdstip in $a
$a = (get-date) # Opdracht klaar, sla de huidige tijd weer op in $a
Start-Sleep -Seconds 5 # Wacht 5 seconden
} # Einde loop

Sla dit bestand op als tekstbestand met de .ps1 extensie, in PowerShell kun je dit ps1-bestand vervolgens aanroepen. Afbreken van de loop doe je met CTRL+C in de PowerShell console. Uiteraard kun je het script aanpassen, bijvoorbeeld om alleen entries te tonen met de EventID RECEIVE.

Meer informatie over bovenstaande onderwerpen kun je hier vinden:

Exchange 2010 SP1: Configure Message Tracking

Exchange 2007/2010: Managing Message Tracking

Using the Get-Date Cmdlet

Exchange 2010 Personal Archive en Outlook 2007: Eindelijk!

Tot nu toe was het nog niet mogelijk om het Exchange 2010 Personal Archive te benaderen met Outlook 2007, daarvoor had je echt Outlook 2010 Professional Plus nodig. Met de December verzamel-update voor Office 2007 komt daar verandering in.

image

Nu is het voor Outlook 2007 mogelijk om het volgende te doen:

 • Mail benaderen in het Personal Archive
 • Mail verplaatsen naar het Personal Archive
 • Gemachtigden kunnen het Personal Archive zien van hun manager

Ten opzichte van Outlook 2010 zijn er ook een paar beperkingen:

 • Het is niet mogelijk om te werken met het archiefbeleid
 • Je kunt met één zoekopdracht niet direct zoeken in de actieve mailboxen het archief

Deze functionaliteit zit niet in alle versies van Outlook 2007, alleen in de volgende edities:

 • Office Ultimate (retail)
 • Office ProPlus (volume license)
 • Office Enterprise (volume license)
 • Outlook Standalone (retail)
 • Outlook Standalone (volume license)

Het hele pakket met de December verzamel-updates komt binnenkort beschikbaar, maar wie nu al aan de slag wil kan de Hotfix voor Outlook 2007 los downloaden: http://support.microsoft.com/hotfix/KBHotfix.aspx?kbnum=2458611

Tuesday, December 14, 2010

Exchange Transporter Suite troubleshooten

Mijn collega Sander Weenen heeft onlangs een migratie van MDaemon naar Exchange 2007 uitgevoerd. MDaemon is een POP/IMAP mailserver dus de datamigratie kan uitgevoerd worden met de Microsoft Transporter Suite. Dit is een zeer eenvoudige tool die precies doet wat hij belooft: data migreren van een POP of IMAP mailbox naar Exchange 2007. Dat wil zeggen, dat hoort hij te doen. In de praktijk liep mijn collega tegen een aantal foutmeldingen aan en daarin is hij niet de enige. Bijvoorbeeld:

"Failed to retrieve the properties of a message in folder INBOX for the following reason: Failed to retrieve the properties of a message in folder INBOX for the following reason:  FETCH parse error.

Microsoft.Exchange.Transporter.TransporterException: Failed to retrieve the properties of a message in folder INBOX for the following reason: Failed to retrieve the properties of a message in folder INBOX for the following reason:  FETCH parse error.. ---> Microsoft.Exchange.Transporter.TransporterException: Failed to retrieve the properties of a message in folder INBOX for the following reason:  FETCH parse error.
   at Microsoft.Exchange.Transporter.Provider.PopImap.Imap4Client.ParseMessageProperties(RequestState`3 requestState)
   at Microsoft.Exchange.Transporter.Provider.PopImap.Imap4Client.RequestMessageProperties(Object threadParam)
   --- End of inner exception stack trace ---"

Of:

mmc.exe Warning: 0 : Aborting client operation for command ReadLine with response Failed to read response: ReadLine returned a null response..
mmc.exe Information: 0 : Microsoft.Exchange.Transporter.TransporterTransientException: Aborting client operation for command ReadLine with response Failed to read response: ReadLine returned a null response..
at Microsoft.Exchange.Transporter.Provider.PopImap.Imap4Client.readResponseLine()
at Microsoft.Exchange.Transporter.Provider.PopImap.Imap4Client.ParseMessageProperties(RequestState`3 requestState)
at Microsoft.Exchange.Transporter.Provider.PopImap.Imap4Client.RequestMessageProperties(Object threadParam)

Nu zijn er twee registry keys die de werking van de Transporter beïnvloeden, beiden kunnen helpen om foutmeldingen op te lossen. Om te beginnen is er ImapFetchBatchSize. Deze bepaalt hoeveel items er per keer gemigreerd worden en staat standaard op 2500. Deze waarde verkleinen in stapjes van 500, of gelijk op 500 zetten en vervolgens vergroten, kan problemen met vol lopende buffers verhelpen. Je kunt de key hier vinden, of aanmaken als hij nog niet bestaat:

HKCU\Software\Microsoft\Transporter\Preferences\ImapFetchBatchSize

De tweede key is PipelineFlushThresholdMB, deze bepaalt na welke hoeveelheid data het geheugen weer vrij gemaakt wordt. Standaard staat hij op 600MB maar kan voor migratie-servers met weinig geheugen verkleind worden. Je kunt de key hier vinden, of aanmaken als hij nog niet bestaat:

HKCU\Software\Microsoft\Transporter\Preferences\PipelineFlushThresholdMB

Sander bedankt!

Monday, December 13, 2010

December 2010: Nieuwe KB artikelen voor Exchange en Outlook

Hieronder vind je het overzicht van de nieuwe en bijgewerkte Microsoft knowledge-base artikelen over Exchange en Outlook.

Exchange

Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2: Cross-Forest Availability for Exchange 2003 and/or 2007

http://support.microsoft.com/kb/2455134/en-US

Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2: It is not recommended to journal to a distribution group with Exchange 2003

http://support.microsoft.com/kb/2458386/en-US

Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition: Build numbers and release dates for Exchange Server

http://support.microsoft.com/kb/158530/en-US

Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition: Windows Phone 7 fails to synchronize with error 0x85010013 or 0x8600C2B when connecting to Microsoft Exchange Server

http://support.microsoft.com/kb/2464593/en-US

Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition: How to obtain the latest service pack or update rollup for Exchange 2007

http://support.microsoft.com/kb/937052/en-US

Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1: Description of Update Rollup 9 for Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1

http://support.microsoft.com/kb/970162/en-US

Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 2: You cannot upgrade the cluster nodes of a clustered mailbox server to Exchange Server 2007 Service Pack 2

http://support.microsoft.com/kb/979168/en-US

Microsoft Exchange Server 2010 Coexistence: How to enable the Hierarchical Address Book feature in Microsoft Exchange Server 2010

http://support.microsoft.com/kb/973994/en-US

Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise: You cannot create a new Exchange Server 2010 Mailbox database in a multiple domain environment

http://support.microsoft.com/kb/977960/en-US

Microsoft Exchange Server 2010 Standard: Error message when Outlook 2003 clients try to open multiple shared calendars in Exchange Server 2010: "The connection to the Microsoft Exchange server in unavailable. Outlook must be online or connected to complete this action"

http://support.microsoft.com/kb/2299468/en-US

Outlook

Microsoft Office Outlook 2003: Outlook 2003 crashes when you open a long email message on a computer that has Windows Internet Explorer 8 installed

http://support.microsoft.com/kb/2422556/en-US

Microsoft Office Outlook 2003: Description of the Office Outlook 2003 Junk Email Filter update: November 9, 2010

http://support.microsoft.com/kb/2435682/en-US

Microsoft Office Outlook 2003: How to create a .pst file in Outlook 2003

http://support.microsoft.com/kb/829971/en-US

Microsoft Office Outlook 2003: An e-mail message may not be delivered at the scheduled time when you enable the "Do not deliver before" option in an Outlook message

http://support.microsoft.com/kb/918824/en-US

Microsoft Office Outlook 2007: Items that are deleted from a shared mailbox go to the wrong folder in Outlook

http://support.microsoft.com/kb/202517/en-US

Microsoft Office Outlook 2007: Description of the Office Outlook 2007 hotfix package (Outlook-x-none.msp): October 26, 2010

http://support.microsoft.com/kb/2412273/en-US

Microsoft Office Outlook 2007: A memory leak may occur when you preview RTF items in Office Outlook 2007

http://support.microsoft.com/kb/2434607/en-US

Microsoft Office Outlook 2007: Description of the Office Outlook 2007 hotfix package (wordconv-x-none.msp, word-x-none.msp, outlook-x-none.msp): October 26, 2010

http://support.microsoft.com/kb/2436196/en-US

Microsoft Office Outlook 2007: Description of the Office Outlook 2007 Junk Email Filter update: November 9, 2010

http://support.microsoft.com/kb/2443839/en-US

Microsoft Office Outlook 2007: How to configure Outlook to a specific global catalog server or to the closest global catalog server

http://support.microsoft.com/kb/319206/en-US

Microsoft Office Outlook 2007: On a client computer that is running Office Communicator 2007, you may be unable to make a TAPI call from Outlook 2007 or Outlook 2010

http://support.microsoft.com/kb/959625/en-US

Microsoft Office Outlook 2007: Message Classifications menu items are disabled unexpectedly when Do Not Forward is disabled in Office Outlook 2007

http://support.microsoft.com/kb/981378/en-US

Microsoft Outlook 2010: Description of the Outlook 2010 hotfix package (outlook-x-none.msp): October 26, 2010

http://support.microsoft.com/kb/2405793/en-US

Microsoft Outlook 2010: Outlook Anywhere (RPC/HTTP) settings are unavailable in the Outlook 2010 Group Policy template

http://support.microsoft.com/kb/2426686/en-US

Microsoft Outlook 2010: The "File Open," "File Save," and "Insert File" dialog boxes in Microsoft Office do not show network drives in Windows XP

http://support.microsoft.com/kb/2454123/en-US

Microsoft Outlook 2010: You cannot use a manager and delegate account in the same Outlook 2010 profile

http://support.microsoft.com/kb/981245/en-US

Microsoft Outlook 2010: Error message when you start Outlook 2010: "The SharePoint external list could not be configured correctly"

http://support.microsoft.com/kb/983017/en-US

Sunday, December 12, 2010

Documentatie: Lync Server 2010 Client and Device Deployment Guide

Het uitrollen van Lync Server 2010 is een stuk verbeterd ten opzichte van Office Communication Server, dat zal iedereen die het inmiddels gedaan heeft kunnen beamen. Maar dat geldt ook voor de diverse clients, niet onbelangrijk om met Lync te kunnen werken. Microsoft heeft een whitepaper uitgebracht met de titel “Lync Server 2010 Client and Device Deployment Guide” en deze gaat precies over dat onderwerp: het uitrollen van de diverse clients voor Lync 2010.

Downloaden van het 701 kB grote bestand doe je hier: Documentatie: Lync Server 2010 Client and Device Deployment Guide

Let op: In het document wordt een aantal keer verwezen naar het bestand lync.adm welke je zou moeten vinden op de Lync client installatie cd. In werkelijkheid heet dit bestand communicator.adm maar kun je het niet vinden in de Lync client download van Technet of MSDN. Wel op de Skydrive van Ruben Nauwelaers.

Thursday, December 2, 2010

Load balancing Exchange 2010 voor Outlook clients, een voorbeeld uit de praktijk. (deel 1)

Onlangs heb ik bij een kleine onderneming een Exchange 2010 omgeving ontworpen en gebouwd. In dit artikel wil ik wat meer vertellen over het ontwerpen van deze omgeving en dan met name met betrekking tot hoge beschikbaarheid. Het is niet mijn bedoeling om alle details of verschillende opties te benoemen, meer om een globaal idee te geven van hoe zo’n omgeving in de praktijk tot stand komt. In het tweede deel van dit artikel zal ik wat dieper ingaan op de configuratie van load balancing. Ik ga er vanuit dat de lezer (basis-)kennis heeft van Exchange 2010, Outlook 2007 en de verschillende verkeerstypen zoals MAPI en SMTP.

De situatie

Voor deze onderneming is e-mail een belangrijk medium, zowel de toegang tot de mailbox als het kunnen ontvangen en verzenden van e-mail moet zo goed mogelijk beschikbaar zijn. De meeste andere delen van de ICT omgeving zijn dubbel uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de internetverbindingen, storage, virtualisatie en de oplossing voor mailfiltering welke in de DMZ staat. De 150 gebruikers werken allemaal met Outlook 2007 op een SBC omgeving en kunnen gemiddelde gebruikers genoemd worden. Voor toegang van buitenaf maken gebruikers verbinding met de SBC omgeving, er wordt geen gebruik gemaakt van Outlook Web App, Outlook Anywhere of Exchange ActiveSync.

Servers en rollen

Voor Exchange 2010 hebben we minimaal drie van de vijf beschikbare Exchange rollen nodig: Client Access, Hub Transport en de Mailbox rol. De andere rollen zijn optioneel en voor deze klant niet van toepassing.

Exchange rol Benodigd?
Mailbox Duim omhoog
Client Access Duim omhoog
Hub Transport Duim omhoog
Edge Transport  
Unified Messaging  
De meest eenvoudige opstelling is om deze te combineren op één server. Er is in deze situatie geen voordeel te behalen door ze te verdelen over meerdere servers. In tegendeel, dat zou de oplossing duurder, lastiger te beheren en onnodig complex maken.

Om Exchange 2010 hoog beschikbaar te maken is het uitgangspunt dat je meerdere servers in zet en elke rol minimaal twee keer installeert. In ons geval is een tweede server met de drie Exchange serverrollen voldoende. We hebben nu twee servers die mail kunnen routeren (Hub Transport), client connecties aannemen (Client Access) en mailboxen en Pubic Folders kunnen bevatten (Mailbox).

image

Load balancing

We hebben nu dus twee servers die klaar staan voor Outlook clients, die bovendien SMTP mail kunnen aannemen van de anti-spam toepassing in de DMZ. Maar aan welke van de twee Exchange servers moet de mail nu afgeleverd worden? Met welke server laten we Outlook verbinden? En wat als die server uit is gevallen, of als we daar onderhoud aan willen plegen? Het antwoord op die vragen is Load Balancing.

Door middel van load balancing kunnen we deze ‘load’, namelijk SMTP en Outlook connecties, naar één virtueel IP-adres sturen. De load balancer zorgt vervolgens dat het verkeer doorgestuurd wordt naar één van de echte servers. Welke load balancers?

Voor het load balancen van de Hub Transport en Client Access rol hebben we verschillende mogelijkheden. Bij het vergelijken van de opties moeten we naar een aantal aspecten kijken, onder andere:

 • Capaciteit
 • Persistence of stickyness
 • Health monitoring
 • Prijs

Onder persistence wordt verstaan dat een load balancer het verkeer van bepaalde sessies steeds naar één van de achterliggende servers moet sturen. Stel je voor dat een gebruiker op OWA is ingelogd, nu wil hij een mail bekijken en de load balancer verbindt zijn sessie met een andere Client Access server. Het resultaat is dat de gebruiker opnieuw moet inloggen omdat hij nog niet aangemeld was bij deze Client Access server. Sommige load balancers kunnen dit alleen op basis van het client IP-adres, anderen kunnen dit op meer geavanceerde manieren doen.

Bij health monitoring gaat het er om dat de load balancer de gezondheid van de echte servers in de gaten houdt. Wanneer poort 443 bijvoorbeeld wel reageert maar vervolgens een HTTP 500 error geeft in plaats van het OWA inlogscherm, dan zou hij deze server uit de pool moeten halen.

Optie 1: Windows Network Load Balancing

Een veel gebruikte load balancer is Windows Network Load Balancing (WNLB). WNLB is standaard aanwezig in Windows Server en functioneert als een soort netwerkfilter. De werking is gebaseerd op MAC adressen en het voor de gek houden van switches, het resultaat is dat netwerkpakketjes bij verschillende servers uitkomen en dat WNLB bepaalt welke node de sessie afhandelt. Het voordeel van WNLB is dat het standaard aanwezig is in Windows Server, je hebt er dus al voor betaald.

Maar er zijn ook een paar belangrijke beperkingen. WNLB controleert niet of een server wel gezond functioneert, als de IIS service bijvoorbeeld gestopt zou zijn dan zal WNLB nog steeds OWA clients naar deze node sturen. Verder moeten er aanpassingen worden gedaan aan netwerkapparatuur om ongewenste bijverschijnselen te voorkomen. En ten slotte is het maar beperkt mogelijk om persistence te configureren, WNLB zal in principe alle clientconnecties van een heel Class C subnet met één node verbinden. Om bovenstaande redenen adviseert Microsoft niet langer om WNLB te gebruiken voor Exchange.

En voor ons project is er nog een andere belemmering: WNLB is niet compatible met Windows Failover Clustering (WFC). En laat WFC nou gebruikt worden door de Database Availability Group. WNLB kan dus niet gebruikt worden op een DAG member. Voor deze organisatie betekent dit dat we twee extra servers in moeten zetten om de mailbox rol op aparte servers te zetten indien we voor WNLB hadden gekozen.

Optie 2: Hardware load balancer

Hardware load balancers worden verkocht in de vorm van een fysiek netwerk apparaat, een zogenaamde appliance. Deze apparaten beschikken doorgaans over geavanceerde mogelijkheden om persistence te configureren, bijvoorbeeld op basis van HTTP cookies, en ondersteunen features als SSL offloading. Verder kunnen ze load balancen op verschillende lagen in het OSI model. En er zijn verschillende mogelijkheden om de gezondheid van de echte servers te controleren, bijvoorbeeld door regelmatig een url op te vragen en het antwoord te inspecteren op een bepaalde string. Zo weet de load balancer niet alleen of een server in de lucht is, maar ook of deze naar behoren functioneert.

Keuze

Voor WNLB zijn dus twee extra servers nodig, worden truukjes uitgehaald op het netwerk en het is niet application aware. Voor deze klant was de keuze al snel gemaakt, een hardware load balancer past beter bij de eisen die deze professionele organisatie stelt aan componenten van de ICT infrastructuur. De keuze is gevallen op de Barracuda Load Balancer Model 340, een betaalbare load balancer die bovendien zelf ook hoog beschikbaar kan worden gemaakt door twee exemplaren in een cluster te plaatsen. En dat laatste is precies waar we voor gekozen hebben.

Volgend deel…

In dit artikel zijn we tot een aantal ontwerpkeuzes gekomen, in het volgende deel zal ik verder in gaan om de configuratie van Exchange 2010. Binnenkort meer…