Monday, May 18, 2009

DPM 2007 Volume Sizing Tool: Aanrader!

Eén van de lastigste klussen bij het implementeren van Data Protection Manager (DPM) 2007 is het inschatten hoeveel data je eigenlijk hebt, laat staan hoeveel data je nodig hebt om gedurende 14 dagen naar disk te snapshotten.

De DPM 2007 Volume Sizing Tool is een set van tools die je hierbij kan helpen. De basis is een Excel-sheet waarin je de blauwe velden vult, de rode dropdownlists kiest en de groene waarden uitleest die de sheet voor je berekend heeft. Maar hoe krijg je die sheet gevuld met de data van je file-, SQL-, Exchange-servers en wat niet meer? Daarvoor is er het script DPMvolumeSizing.VBS waarmee je de servers kunt laten scannen en de waarden op laat slaan in een CSV-file. Deze CSV-file wordt vervolgens weer in de Excel-sheet gelezen en klaar is Kees.

Downloaden kan hier: System Center Data Protection Manager 2007 Volume Sizing Tool