Tuesday, May 29, 2012

Actuele issues met Exchange ActiveSync devices

Exchange ActiveSync is een protocol van Exchange Server waardoor je je e-mail, agenda en andere items kunt synchroniseren naar je mobile. Die mobile kan een telefoon zijn maar ook bijvoorbeeld een tablet met een ingebouwde ActiveSync client. Exchange ActiveSync biedt veel meer functionaliteit dan synchroniseren via IMAP en SMTP, zowel voor de eindgebruiker als voor beheerders. De afgelopen jaren is er veel veranderd door de opkomst van smartphones en tablets. Eén van de ontwikkelingen is dat vrijwel alle fabrikanten het ActiveSync protocol zijn gaan ondersteunen, zo ook Apple bijvoorbeeld sinds versie 2.0 van de iPhone software.

Twee dingen zijn belangrijk om te weten. Ten eerste hebben niet alle fabrikanten de zelfde functionaliteit van het protocol in hun oplossing geïmplementeerd en evenzo bieden nieuwere versies van Exchange Server meer mogelijkheden dan de oudere voorgangers. Voor een uitgebreid overzicht verwijs ik naar dit Wikipedia artikel: Comparison of Exchange ActiveSync clients. Het tweede is dat deze grote verscheidenheid aan ActiveSync clients voor beheerders en helpdesk ook betekent dat zij vaker met issues geconfronteerd worden.

Naast het actief ondersteunen van fabrikanten die moeite hebben om problemen in hun software op te lossen, heeft Microsoft het volgende KB-artikel beschikbaar gemaakt: Current issues with Microsoft Exchange ActiveSync and third-party devices. Voor beheerders en helpdesk is het aan te bevelen om dit artikel af en toe door te nemen om te kijken of er oplossingen beschikbaar zijn voor issues.

Friday, May 25, 2012

Nieuw Exchange 2010 Language Pack lost problemen op

Eerder schreef ik al over een vertaalfoutje in OWA na installatie van SP2 op de CAS servers. Na enige tijd bracht Microsoft een Language Pack Bundle uit die dit probleem herstelt, zie het artikel “Exchange 2010 SP2 toont Globale adreslijst in plaats van Berichten: opgelost”. Na installatie van dit Language Pack toont OWA nu E-mail in plaats van Globale Adreslijst:

image

Beheerders die deze update installeerden op een server met meerdere rollen, dus niet alleen Client Access, zagen nu een nieuwe error verschijnen in het Application Log:

Log Name: Application
Source: MSExchangeIS
Date: 23.03.2012 15:55:35
Event ID:10013
Task Category: General
Level: Error
Keywords: Classic
User: N / A
Computer: Server
Description:
The Active Directory entry for mailbox CN contains an invalid locale for attribute MsExchUserCulture: nl-NL

Inmiddels heeft Microsoft een nieuwe versie van de Bundle klaargezet die ook dit probleem oplost. Downloaden doe je hier.

Friday, May 4, 2012

Office 365: Migraties en performance

Iedereen die wel eens een mailmigratie heeft uitgevoerd weet dat de doorlooptijd een belangrijke factor is. Vaak is het lastig om te bepalen waar nu precies de bottleneck zit, is het de bronserver, het migratiestation of toch misschien de internetverbinding? En hoe zit dat met throttling in Exchange Online?

Microsoft heeft hier een mooi document voor uitgebracht: Microsoft Exchange Online Migration Performance Guide

Dit document behandelt niet alleen de standaard Office 365 migratiemethoden maar gaat ook in op third party tools als die van Quest, MigrationWiz en Binary Tree. De schrijvers gaan uitvoerig in op de hele keten van factoren, van bronserver tot Exchange Online. Absolute aanrader voor iedereen die een migratie naar Exchange Online wil voorbereiden.