Tuesday, May 29, 2012

Actuele issues met Exchange ActiveSync devices

Exchange ActiveSync is een protocol van Exchange Server waardoor je je e-mail, agenda en andere items kunt synchroniseren naar je mobile. Die mobile kan een telefoon zijn maar ook bijvoorbeeld een tablet met een ingebouwde ActiveSync client. Exchange ActiveSync biedt veel meer functionaliteit dan synchroniseren via IMAP en SMTP, zowel voor de eindgebruiker als voor beheerders. De afgelopen jaren is er veel veranderd door de opkomst van smartphones en tablets. Eén van de ontwikkelingen is dat vrijwel alle fabrikanten het ActiveSync protocol zijn gaan ondersteunen, zo ook Apple bijvoorbeeld sinds versie 2.0 van de iPhone software.

Twee dingen zijn belangrijk om te weten. Ten eerste hebben niet alle fabrikanten de zelfde functionaliteit van het protocol in hun oplossing geïmplementeerd en evenzo bieden nieuwere versies van Exchange Server meer mogelijkheden dan de oudere voorgangers. Voor een uitgebreid overzicht verwijs ik naar dit Wikipedia artikel: Comparison of Exchange ActiveSync clients. Het tweede is dat deze grote verscheidenheid aan ActiveSync clients voor beheerders en helpdesk ook betekent dat zij vaker met issues geconfronteerd worden.

Naast het actief ondersteunen van fabrikanten die moeite hebben om problemen in hun software op te lossen, heeft Microsoft het volgende KB-artikel beschikbaar gemaakt: Current issues with Microsoft Exchange ActiveSync and third-party devices. Voor beheerders en helpdesk is het aan te bevelen om dit artikel af en toe door te nemen om te kijken of er oplossingen beschikbaar zijn voor issues.

No comments: