Tuesday, June 5, 2012

Snel testgebruikers aanmaken in Exchange 2010

Zo af en toe is het handig om snel een paar testmailboxen aan te maken in Exchange 2010. Vaak is testgebruiker1 tot en met testgebruiker10 al voldoende. We kunnen dit in de Exchange Management Shell (EMS) eenvoudig doen door een oplopende nummers te produceren en deze nummers vervolgens te gebruiken bij het maken van mailboxen.

Als eerste zetten we een wachtwoord in een secure string:

$password = Read-Host “Geef het wachtwoord” -AsSecureString

Vervolgens maken we onze 10 testgebruikers aan als volgt:

1..10 | ForEach-Object { New-Mailbox -Name TestGebruiker$_ -UserPrincipalName testgebruiker$_@domaina.local -Password $password }

In bovenstaande regel staat $_ voor de waarde die we aan de linkerkant van de pijp hebben gegenereerd. Er wordt dus 10 keer een regel uitgevoerd waarbij $_ de eerste keer voor 1 staat, de tweede keer voor 2, enzovoort.

image

En als je je nu afvraagt of het ook werkt als je 1..10000 gebruikt of 29..34? Probeer het maar. Smile

No comments: