Thursday, January 31, 2013

Exchange 2010: An error occurred while trying to write to the cluster database. Error: ClusterRegBatchClose failed with error 1726.

Op een Exchange 2010 DAG omgeving kan de volgende fout voorkomen:

image

De fout is “An error occurred while trying to write to the cluster database. Error: ClusterRegBatchClose failed with error 1726.” van source MSExchangeRepl, event id 4066. Het kan soms lastig zijn om deze fout te spotten, hij komt namelijk zelden alleen. Event id 4066 is een eerste symptoom, gevolgd door event 4082 en allerlei andere FailOverClustering en MSExchangeRepl medlingen.

In mijn geval bleek de oorzaak in de virtualisatie en storage laag te zitten. Bovenstaande fout trad op aan het einde van een backup waarbij een snapshot van de storage verwijderd werd. Dit leidt tot een korte freeze van de storage die gevolgen had voor deze en vele andere servers.

Tuesday, January 29, 2013

Exchange 2013: An unsupported operating system was detected.

Bij het installeren van Exchange 2013 kun je tegen de volgende fout aanlopen:

Error: An unsupported operating system was detected. Exchange Server 2013 Cleint Access and Mailbox Server roles support Windows Server 2008 R2 SP1 or later an Windows Server 2012.

Wanneer je installeert op Windows Server 2008 R2 SP1 of Server 2012 dan is de oorzaak waarschijnlijk dat één of meerdere Remote Desktop Services (RDS) features op de server geïnstalleerd zijn. In principe is het voldoende om deze features te verwijderen en de installatie van Exchange opnieuw te starten. Maar om geen last te hebben van de afgebroken onvolledige installatie is het misschien verstandig om de server even opnieuw uit te rollen.

Server 2012 support voor Exchange, van de wal in de sloot?

imageEnige tijd geleden schreef ik al over de ondersteuning van Exchange voor Windows Server 2012. De reden is dat veel mensen zich afvragen of zij domain controllers met Server 2012 mogen inzetten in combinatie met Exchange 2007 of 2010. Of een nieuwe server met Exchange 2010 installeren op Server 2012? Het antwoord is op dit moment: nee. Waarom? Omdat de Exchange Server Supportability Matrix het zegt.

Het goede nieuws is dat Microsoft de Exchange Server Supportability Matrix inmiddels aangepast heeft, dit met het oog op Exchange 2010 SP3 die zeer binnenkort uit gaat komen. Het slechte nieuws is dat iemand heeft zitten slapen. Een paar dingen die mij opvielen waren deze. Het operating system mag niet anders zijn dan Windows Server 2012 voor Exchange 2010 SP3 en Exchange 2013. Sterker nog, wanneer je Exchange 2010 SP3 of Exchange 2013 gebruiken wilt dan moeten de Domain Controllers voorzien zijn van Server 2012.

Het lijkt er dus op dat men vergeten is om een aantal kruisjes te zetten in de tabel, want voor zover ik weet mag je Exchange 2013 ook installeren op Windows Server 2008 R2 om maar eens iets te noemen. Gelukkig zijn de gegevens bij de Exchange 2013 System Requirements ook aangepast, deze kloppen wel. Hetgeen dan weer niet opgaat voor de Exchange 2010 System Requirements, hier wordt nog met geen woord gerept over Exchange 2010 SP3 of Windows Server 2012.

Gezien de storm van kritiek die het Exchange-team over zich heen kreeg na de, volgens velen, voortijdige release van Exchange 2013 zou je mogen verwachten dat er nu extra zorg wordt besteed aan communicatie en documentatie. Zo is er onlangs een nieuwe versie van de Exchange 2013 documentatie online gezet maar consultants zoeken nog tevergeefs naar sizing en scalability guidelines. Het lijkt er dus op dat Microsoft er de handen vol aan heeft om Exchange 2010 SP3 en misschien wel Exchange 2013 SP1 uit te gaan brengen. We wachten rustig af…

Monday, January 21, 2013

Office 365 en Dynamische Distributielijsten

Een Dynamische Distributielijst (DDL) is een DL die werkt op basis van een filter, bijvoorbeeld een DL die alle mailobjecten bevat waarbij het attribuut Department het woord Administratie bevat. Een DDL wordt iedere keer als er mail aan gezonden wordt opnieuw berekend. Maar hoe zit dat met Office 365?

DDL’s worden ondersteund in Office 365 maar wel met twee belangrijke beperkingen:

  • De DirSync tool negeert on-premises DDL’s
  • DDL’s worden met Remote PowerShell beheerd en verschijnen niet in ECP

Voor omgevingen waarin de standaard Microsoft directory synchronisatie tool gebruikt wordt om AD objecten naar Microsoft Online te synchroniseren betekent dit dus dat de DDL’s zelf aangemaakt moeten worden. Het is aan te bevelen om hier een aparte naamconventie voor te gebruiken om verwarring met de on-premises DDL’s te voorkomen.

Meer informatie over het aanmaken van een DDL vind je hier: Dynamic Distribution Groups

Monday, January 14, 2013

Nieuwe Forefront Update Rollups beschikbaar

imageEen tijdje geleden kwam ik een pagina tegen met een overzicht van de laatste updates voor de Microsoft Forefront producten: Updates for Microsoft Forefront and Related Technologies. Een handig overzicht waardoor je nooit met verouderde versies werkt maar altijd weet wat de laatste rollup is, vooral handig als je deze producten niet dagelijks installeert of onderhoudt.

Gek genoeg ontbreekt de laatste Update Rollup voor Forefront TMG 2010 in de lijst, dat is Rollup 3 for Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 Service Pack 2. Als je toch op de hoogte wilt blijven van de laatste udpates kun je je abonneren op de Microsoft RSS feeds, bijvoorbeeld Most Recent KBs for Forefront Threat Management Gateway 2010.

Friday, January 11, 2013

Forefront Protection Server Management Console: Server Groups is leeg

Onlangs installeerde ik de Forefront Protection Server Management Console (FPSMC) bij een klant om Forefront Protection for Exchange op een aantal servers centraal te kunnen beheren. Na het toevoegen van een aantal beheergebruikers wilde ik de agent naar de servers sturen en de servers in een groep indelen. Dit lukte niet omdat er geen Server Groups en servers getoond werden:

image

Naast Server Group Management is ook Jobs onbruikbaar en kun je geen servers selecteren om in een report op te nemen. De oorzaak bleek te zijn dat deze beheersite niet volledig compatible is met Internet Explorer 9. Dit is eenvoudig aan te passen door het volgende bestand te openen:

<installatiepad>\Forefront Protection Server Management\Console\site.master

Wanneer UAC ingeschakeld is moet je dit als ‘elevated’ doen, bijvoorbeeld door Notepad als Administrator te starten en dan dit bestand te openen. Zoek in dit bestand (CTRL+F) naar de string content= en pas deze regel aan als volgt:

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />

Microsoft heeft aangegeven dat dit issue opgelost wordt in een volgende versie van FPSMC maar in het licht van de recente ontwikkelingen verwacht ik niet dat die nieuwe versie er nog gaat komen.

Monday, January 7, 2013

Outlook 2010: Knoppen voor invoegen van SmartArt, Schermafbeelding greyed out

Een hele handige feature in Outlook 2010 is het direct invoeren van een screenshot van één van je openstaande applicaties. Maar wat nu als deze knop uitgegrijsd is? Het zelfde geldt voor het invoegen van een Illustratie, SmartArt, Vormen of Grafiek. Zie dit screenshot:

image

De oorzaak is dat deze knoppen alleen werken als Outlook 2010 naast Word 2010 geïnstalleerd is. Deze functies zijn niet te gebruiken als je Outlook 2010 gebruikt met Word 2003, zelfde geldt wanneer je Word 2010 lokaal geïnstalleerd hebt maar Outlook 2010 als click-to-run versie gebruikt waarbij Outlook de lokale Word niet “ziet”.

Meer informatie over Outlook 2010 zonder Word 2010: Using Outlook 2010 with or without Word 2010 installed