Monday, January 21, 2013

Office 365 en Dynamische Distributielijsten

Een Dynamische Distributielijst (DDL) is een DL die werkt op basis van een filter, bijvoorbeeld een DL die alle mailobjecten bevat waarbij het attribuut Department het woord Administratie bevat. Een DDL wordt iedere keer als er mail aan gezonden wordt opnieuw berekend. Maar hoe zit dat met Office 365?

DDL’s worden ondersteund in Office 365 maar wel met twee belangrijke beperkingen:

  • De DirSync tool negeert on-premises DDL’s
  • DDL’s worden met Remote PowerShell beheerd en verschijnen niet in ECP

Voor omgevingen waarin de standaard Microsoft directory synchronisatie tool gebruikt wordt om AD objecten naar Microsoft Online te synchroniseren betekent dit dus dat de DDL’s zelf aangemaakt moeten worden. Het is aan te bevelen om hier een aparte naamconventie voor te gebruiken om verwarring met de on-premises DDL’s te voorkomen.

Meer informatie over het aanmaken van een DDL vind je hier: Dynamic Distribution Groups

No comments: