Thursday, January 31, 2013

Exchange 2010: An error occurred while trying to write to the cluster database. Error: ClusterRegBatchClose failed with error 1726.

Op een Exchange 2010 DAG omgeving kan de volgende fout voorkomen:

image

De fout is “An error occurred while trying to write to the cluster database. Error: ClusterRegBatchClose failed with error 1726.” van source MSExchangeRepl, event id 4066. Het kan soms lastig zijn om deze fout te spotten, hij komt namelijk zelden alleen. Event id 4066 is een eerste symptoom, gevolgd door event 4082 en allerlei andere FailOverClustering en MSExchangeRepl medlingen.

In mijn geval bleek de oorzaak in de virtualisatie en storage laag te zitten. Bovenstaande fout trad op aan het einde van een backup waarbij een snapshot van de storage verwijderd werd. Dit leidt tot een korte freeze van de storage die gevolgen had voor deze en vele andere servers.

No comments: