Tuesday, February 25, 2014

Setup can't continue with the upgrade because the mscorsvw has open files

Bij de upgrade naar Exchange 2013 SP1 kun je tijdens de Readyness Checks tegen de volgende foutmelding aanlopen:

Setup can't continue with the upgrade because the mscorsvw (4112) has open files.

image 

Het getal tussen de haakjes, hier 4112, is iedere keer anders. Sterker nog, wanneer je op de retry-knop drukt dan kan dezelfde melding verschijnen maar nu met een ander proces-ID.

De oorzaak hiervan is de .Net Runtime Optimization Service, zo is ook te zien in de Task Manager:

image

Voor een uitgebreide uitleg verwijs ik je naar dit artikel: Wondering why mscorsvw.exe has high CPU usage? You can speed it up. In het kort komt het er op neer dat deze service belangrijk werk doet om je server sneller te laten werken. Dat neemt niet weg dat hij ons op dit moment in de weg zit omdat we de setup van Exchange niet kunnen vervolgenm. We kunnen rustig afwachten of het proces dwingen om snel af te ronden, dat laatste kunnen we oplossen met het volgende commando:

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\ngen.exe executeQueuedItems

image

Nu kunnen we de Readiness Checks opnieuw laten uitvoeren en zal deze foutmelding niet meer optreden.

1 comment:

Anonymous said...

thx!