Friday, February 14, 2014

MigrationWiz: Maximum item error count exceeded

Bij een mailmigratie lukt het zelden om 100% van alle data over te krijgen, met name bij een migratie van platformen zoals Lotus Domino/Notes of Novell GroupWise zitten er altijd wel een paar corrupte items tussen. Zo kan het dus ook voorkomen dat een migratie met MigrationWiz stopt met de foutmelding Maximum item error count exceeded.

image

Bij het overzicht van de mailboxen blijkt al snel waar dit maximum op staat, kijk maar onder de kolom Errors:

image

Gelukkig kunnen we deze limiet zelf aanpassen, dit doen we bij de Advanced Properties van de Connector.

image

Onder het kopje Performance vinden we de optie Max. Errors per Migration. Deze staat standaard op 100 en aangezien mijn probleemmailbox bijna klaar was zet ik hem op 750. Dat moet voldoende zijn om de migratie van deze mailbox af te kunnen maken.

imageIs dit in alle gevallen verstandig? Dat hangt er een beetje vanaf. In dit geval gaat het om twee zeer oude mailboxen van een Lotus Notes omgeving. In totaal gaat het om honderduizenden items die soms al meer dan 10 jaar oud zijn. Door die jaren heen hebben de Domino servers verschillende upgrades gekregen en kan er best eens wat misgegaan zijn.

Het beste is om in zo’n geval steekproefsgewijs te kijken om wat voor items het gaat. In veel gevallen zal een gewone client deze ook niet meer kunnen openen, waarschijnlijk om dezelfde redenen dat de migratiesoftware ze niet kan lezen. Ook moet het aantal niet te migreren items enigszins in verhouding staan met het totaal aantal items.

In ieder geval was ik met bovenstaande instelling in staat om de mailboxmigratie af te ronden.

No comments: