Friday, February 21, 2014

Issue met mailbox moves in Exchange 2010 SP3

De laatste tijd melden verschillende mensen een issue met het moven van mailboxen in Exchange 2010 SP3. Het move request komt dan in de queue te staan maar stokt op 0%, zonder duidelijke foutmelding. Inmiddels heeft Microsoft dit probleem omschreven in het volgende KB-artikel:

Cannot move a mailbox after you install Exchange Server 2010 SP3 RU3 (KB2891587)

Het artikel bevat ook twee redelijke simpele work-arounds, hiermee zou iedereen uit de voeten moeten kunnen.

No comments: