Tuesday, February 25, 2014

SendOnBehalfOfItemsCopiedTo configureren op alle Exchange 2010 mailboxen

Een vraag uit de community:
Uiteraard kan dat want we hebben de Exchange Management Shell tot onze beschikking. De SendOnBehalfOfItemsCopiedTo parameter kunnen we zetten met het Set-MailboxSentItemsConfiguration cmdlet. Om deze voor een gebruiker op Sender te zetten bijvoorbeeld:

Set-MailboxSentItemsConfiguration –Identity NaamMailbox –SendOnBehalfOfItemsCopiedTo Sender

Of op SenderAndFrom:
Set-MailboxSentItemsConfiguration –Identity NaamMailbox –SendOnBehalfOfItemsCopiedTo SenderAndFrom

Of in dit geval bij alle mailboxen in de omgeving:
Get-Mailbox –Resultsize Unlimited –RecipientTypeDetails UserMailbox | Set-MailboxSentItemsConfiguration –SendOnBehalfOfItemsCopiedTo SenderAndFrom

1 comment:

Nick said...

Is het bekend of deze handige powershell commando's ook weer werken op Exchange 2013 SP1?