Wednesday, November 20, 2013

PowerShell One-Liner: Alle Office 365 gebruikers zonder licentie vinden

Nodig: De Windows Azure PowerShell cmdlets en een administrator account voor je Office 365 of Windows Azure directory.

Get-MsolUser -All | where { $_.IsLicensed -eq $false }

No comments: