Thursday, January 10, 2008

ConnectComputer logfile

Kortgeleden heb ik een opsomming gegeven van de belangrijkste SBS logfiles. Die lijst was vrij uitvoerig maar er ontbreekt toch nog eentje.

Wanneer je een computer lid maakt van een SBS domein dan wordt er heel wat werk verzet door de zogenaamde ConnectComputer-wizard. In een aantal gevallen gaat hier wat fout, soms is de melding van IE al voldoende om te troubleshooten maar soms moet je verder graven. Dan is het goed om te weten dat ook deze wizard een redelijk uitvoerig logbestand op je lokale pc aanlegt, en wel deze:

%ProgramFiles%\Microsoft Windows Small Business Server\Clients\SBSnetsetup.log

No comments: