Saturday, December 8, 2007

SBS logfiles, waar staan ze?

SBS is fantastisch, maar toch gaat er wel eens wat fout. Vaak is de foutmelding absoluut onvoldoende om de werkelijke oorzaak te vinden, laat staan het probleem verhelpen. De eerste stap bij troubleshooten is het bekijken van de logbestanden om de onderliggende foutmelding te bekijken.

Hier is een lijst van vrijwel alle logs die je maar nodig kunt hebben:

Add Distribution Group

%sbsprogramdir%\Support\Add_distribution_group_wizard.log

Add Security Group

%sbsprogramdir%\Support\add_security_group_wizard.log

Add Template Wizard

%sbsprogramdir%\Support\add_template_wizard.log

Add User

%sbsprogramdir%\Support\add_user_wizard.log

CEICW

%sbsprogramdir%\Support\icwlog.txt

Change Server IP Address

%sbsprogramdir%\Support\changeiplog.txt

Change User Permissions

%sbsprogramdir%\Support\Change_user_permissions_wizard.log

Delete User

%sbsprogramdir%\Support\Delusr.log

Exchange 2003 SP1

%systemdrive%\Exchange server setup progress.log

%userprofile%\Local Settings\Temp\eventlog.txt

Fax Configuration

%sbsprogramdir%\Support\faxcfg.log

ISA 2004

%sbsprogramdir%\Support\sbsisa2k4setuplog.txt

%programfiles%\Microsoft Integration\Windows Small Business Server 2003\Logs\errorlog.txt

ISA_MSDE

%programfiles%\Microsoft Integration\Windows Small Business Server 2003\Logs\ISA_MSDE.log

ISA Firewall Logs

%programfiles%\Microsoft ISA Server\ISALogs\ISALOG_yyyymmdd_FWS_nnn.mdf

ISA Web Proxy Logs

%programfiles%\Microsoft ISA Server\ISALogs\ISALOG_yyyymmdd_WEB_nnn.mdf

ISA Message Screener Log

%programfiles%\Microsoft ISA Server\ISALogs\ISALOG_yyyymmdd_EML_nnn.w3c

Monitoring Configuration

%sbsprogramdir%\Support\MCW.log

MSDE_SBSMonitoring Log

%sbsprogramdir%\support\MSDE_SBSMonitoring.log

SBS Monitoring Error Log

%programfiles%\Microsoft SQL Server\MSSQL$SBSMonitoring\LOG\errorlog

Sharepoint Error Log

%programfiles%\Microsoft SQL Server\MSSQL$Sharepoint\LOG\errorlog

Sharepoint Provisioning Log

%sbsprogramdir%\support\STSProvisionLog.txt

Password Policy Wizard

%sbsprogramdir%\Support\PassPol.log

Remote Access

%sbsprogramdir%\Support\rraslog.txt

Rename User

%sbsprogramdir%\Support\RenUsr.log

SBS Backup Configuration

%sbsprogramdir%\Support\BackupWizard.log

SBS SP1

%programfiles%\Microsoft Integration\Windows Small Business Server 2003\Logs\Errorlog.txt and eventlog.txt

Set Up Computer

%sbsprogramdir%\Support\scw.log

Set Up Server

%sbsprogramdir%\Support\scw.log

Sharepoint SP1 (841876)

%temp%\Ohotfix

Windows 2003 SP1

%systemroot%\svcpack.log

%systemroot%\setupapi.log

IIS Logs

%systemroot%\system32\LogFiles\W3SVC1\exyymmdd.log

Agrpdll.txt

%sbsprogramdir%\support\agrpdll.log

SBSMSI-Remote.log

%programfiles%\Microsoft Integration\Windows Small Business Server 2003\Logs\SBSMSI-Remote.log

SBSMSI-STS.log

%programfiles%\Microsoft Integration\Windows Small Business Server 2003\Logs\SBSMSI-STS.log

SBSMSI-ActiveSync.log

%programfiles%\Microsoft Integration\Windows Small Business Server 2003\Logs\SBSMSI-ActiveSync.log

SBSMSI-Admin.log

%programfiles%\Microsoft Integration\Windows Small Business Server 2003\Logs\SBSMSI-Admin.log

SBSMSI-Backup.log

%programfiles%\Microsoft Integration\Windows Small Business Server 2003\Logs\SBSMSI-Backup.log

SBSMSI-Clientsetup.log

%programfiles%\Microsoft Integration\Windows Small Business Server 2003\Logs\SBSMSI-Clientsetup.log

SBSMSI-ClientXP.log

%programfiles%\Microsoft Integration\Windows Small Business Server 2003\Logs\SBSMSI-ClientXP.log

SBSMSI-connectivity.log

%programfiles%\Microsoft Integration\Windows Small Business Server 2003\Logs\SBSMSI-connectivity.log

SBSMSI-Documents.log

%programfiles%\Microsoft Integration\Windows Small Business Server 2003\Logs\SBSMSI-Documents.log

SBSMSI-Fax.log

%programfiles%\Microsoft Integration\Windows Small Business Server 2003\Logs\SBSMSI-Fax.log

SBSMSI-Faxcfg.log

%programfiles%\Microsoft Integration\Windows Small Business Server 2003\Logs\SBSMSI-Faxcfg.log

SBSMSI-GPMC.log

%programfiles%\Microsoft Integration\Windows Small Business Server 2003\Logs\SBSMSI-GPMC.log

SBSMSI-ie60.log

%programfiles%\Microsoft Integration\Windows Small Business Server 2003\Logs\SBSMSI-ie60.log

SBSMSI-Licensing.log

%programfiles%\Microsoft Integration\Windows Small Business Server 2003\Logs\SBSMSI-Licensing.log

SBSMSI-Monitoring.log

%programfiles%\Microsoft Integration\Windows Small Business Server 2003\Logs\SBSMSI-Monitoring.log

SBSMSI-POP3.log

%programfiles%\Microsoft Integration\Windows Small Business Server 2003\Logs\SBSMSI-POP3.log

SBSMSI-Remote.log

%programfiles%\Microsoft Integration\Windows Small Business Server 2003\Logs\SBSMSI-Remote.log

SQL Setup Log

%systemroot%\sqlstp.log

SQL SP Setup Log

%systemroot%\sqlsp.log

SBSMonitoring's MSDE SP4 log

%programfiles%\Microsoft SQL Server\MSSQL$SBSMONITORING\LOG

ISA 2004's MSDE SP4 log

%programfiles%\Microsoft SQL Server\MSSQL$MSFW\LOG

SharePoint's WSMDE SP4 log

%programfiles%\Microsoft SQL Server\MSSQL$SHAREPOINT\LOG

Bron: The Official SBS Blog

No comments: