Thursday, March 6, 2014

Verschillende issues met de Exchange 2013 SP1 transport services

Over het algemeen zien we met SP1 voor Exchange 2013 weinig problemen. En waar er wel problemen gemeld worden dan gaan die meestal over de transport services die niet meer (automatisch) wil starten. Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn.

Na upgrades van een multi-role server

Wanneer je een bestaande server met zowel de Client Access als de Mailbox rol, de meeste servers hebben deze beide rollen geïnstalleerd, dan kan het zijn dat de Exchange Frontend Transport Service niet automatisch gestart wordt. De oplossing is een reboot, iets wat de meeste mensen toch al zullen doen na het installeren van een Service Pack.

Receive Connectors

Een andere reden kan zijn dat je op een multi-role servers een custom receive connector gemaakt hebt die op poort 25 luistert en deze aan de Hub Transport role gekoppeld hebt. Deze fout is snel gemaakt, bij het aanmaken van een Receive Connector kun je namelijk kiezen tussen Hub Transport of Frontend Transport en die eerste staat standaard geselecteerd:

image

Het resultaat hiervan is dat er twee processen tegelijkertijd op poort 25 proberen te luisteren. Bij Exchange 2013 RTM tot CU3 leverde dat allerlei onvoorspelbare resultaten op, bij Exchange 2013 SP1 zal de Exchange Transport Service simpelweg niet meer starten. Event ID 1019 van MSExchangeTransport wordt gelogd met een foutmelding als deze:

Description: Failed to start listening (Error: 10048).
Binding: 0.0.0.0:25.

3rd party Transport Agents

Tenslotte is er een fout geslopen in een aantal XML-bestanden in Exchange 2013 SP1. Hierdoor willen 3rd party Transport Agents niet meer starten. Denk hierbij aan antivirus- en spamfiltering software bijvoorbeeld.

Dit is op te lossen met een PowerShell script of een Microsoft Fixit, zie artikel Third-party transport agents cannot be loaded correctly in Exchange Server 2013

No comments: