Wednesday, March 26, 2014

Dynamische Distributielijst voor alle mailboxen in een database

In oude versies van Exchange was het gebruikelijk om een aantal specifieke instellingen, zoals bijvoorbeeld mailboxquota, in te stellen per database. Bij moderne versies van Exchange kunnen we veel instellingen configureren aan de hand van policies of slimme PowerShell scripts. Tegenwoordig hebben we ‘online mailbox moves’ en is het uitvoeren van een offline defragmentatie vervangen door het moven van de mailboxen naar een nieuwe database.

Databases zijn dus niet meer zo statisch als ze voorheen waren. Toch kwam ik een vraag tegen van een beheerder die zich afvroeg of hij een Dynamische Distributielijst (DDG) kon maken waarmee hij mail kon sturen naar alle mailboxen in een database, in dit geval op Exchange 2007.

image

Bij het aanmaken van een DDG kun je gebruik maken van een aantal standaard parameters, zoals bijvoorbeeld Organization Unit, Company, Department of Custom Attribute. Maar je kunt ook een eigen Recipient Filter opstellen, en daarmee kunnen we in dit geval dus filteren op de Database-eigenschap.

De Help-pagina van New-DynamicDistributionGroup geeft uitgebreide uitleg en een paar voorbeelden. Als we het voorbeeld met de –RecipientFilter een beetje aanpassen dan kunnen we het doel van de vraagsteller bereiken:

New-DynamicDistributionGroup -Name "Mailbox Users in DB01" -RecipientFilter {((RecipientType -eq 'UserMailbox' -and Database -eq 'Server01\DB01') -and -not(Name -like 'SystemMailbox{*'))}

Het gaat in dit geval om Exchange 2007 dus de database moeten we aanspreken als server\database, of eventueel de CN of GUID. Bij Exchange 2010 en 2013 kunnen we volstaan met alleen de naam van de database.

No comments: