Tuesday, March 4, 2014

NoMAS tool vrij te downloaden

Event ID 9548 van MSExchangeIS kom je vaak tegen wanneer je merkt dat bepaalde mailboxen niet verplaatst kunnen worden:

image

Event Type:    Warning
Event Source:    MSExchangeIS
Event Category:    General
Event ID:    9548
Date:        4-3-2014
Time:        10:12:53
User:        N/A
Computer:    EXC2
Description:
Disabled user cn=Recipients/cn=balie_werkplein does not have a master account SID. Please use Active Directory MMC to set an active account as this user's master account.

In dit Knowledge Base artikel Event ID 9548 is logged for Disabled User Accounts which do not have a master account SID wordt verwezen naar de NoMAS tool en meer specifiek naar het artikel dat Niel Hobson hier over geschreven heeft: The NoMAS Tool.

In beide artikelen wordt verwezen naar Microsoft PSS om deze tool in je bezit te krijgen. Voor de meeste mensen betekent dit dat je moet gaan bellen, een case openen en je langs eerstelijns support moet worstelen. Gelukkig is de NoMAS tool nu ook vrij te downloaden op MSDN: http://archive.msdn.microsoft.com/NoMas Nu? Nou ja, eigenlijk al sinds 2008 maar omdat beide artikelen niet bijgewerkt zijn deel ik het toch maar even.

No comments: