Tuesday, September 11, 2012

Update: Support voor Exchange 2010 op Windows Server 2012

Nu Windows Server 2012 beschikbaar is en in een aantal bedrijven al wordt uitgerold, doemt de vraag op in hoeverre Exchange 2010 al ondersteuning biedt voor dit operating system. In dit artikel beschrijf ik de stand van zaken zoals die begin september 2012 is. Wanneer ik hier Exchange 2010 schrijf dan gaat het over RTM, SP1 en SP2.

Operating system

Servers met Exchange 2010 moeten voorzien zijn van één van de volgende operating systems:

  • Windows Server 2008 SP1
  • Windows Server 2008 R2 of R2 SP1

Het installeren van Exchange 2010 op Windows Server 2012 is dus niet ondersteund.

Domain controllers

Domain controllers waarmee Exchange 2010 mee communiceert moeten voorzien zijn van het volgende besturingssysteem:

  • Windows Server 2003 SP1 of SP2
  • Windows Server 2008 RTM, SP1 of SP2
  • Windows Server 2008 R2 of R2 SP1

Domain controllers met Windows Server 2012 worden dus niet ondersteund.

Domain en forest functional levels

In een Active Directory forest met Exchange 2010 worden de volgende Domain en Forest Functional Levels ondersteund:

  • Windows Server 2003
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2008 R2

Uit het feit dat domain controllers met Windows Server 2012 niet ondersteund worden volgt dus ook dat dit geen ondersteund Forest of Domain Functional Level is.

Conclusie

Op dit moment is Windows Server 2012 dus niet geschikt voor Exchange 2010 servers en kan het ook niet gebruikt worden voor domain controllers in een Exchange 2010 omgeving. Mijn verwachting is dat Microsoft later dit jaar SP3 uitbrengt voor Exchange 2010. Dit service pack zal dan niet alleen coexistence met Exchange 2013 gaan bieden, maar ik verwacht dat daar tevens ondersteuning voor Windows Server 2012 aan toegevoegd zal worden.

Update 26 september 2012:

Inmiddels heeft Microsoft aangekondigd dat SP3 voor Exchange 2010 in de eerste 6 maanden van 2013 zal verschijnen, dit service pack maakt het inderdaad mogelijk om Exchange 2010 op Windows Server 2012 te installeren. Nog even geduld dus…

1 comment:

Anonymous said...

Het is niet ondersteund, maar werkt wel. Wij draaien Exchange Server 2010 SP2 op domein en forest in Windows Server 2012 functional level.