Friday, September 14, 2012

Server 2012: FSMO rollen verplaatsen met PowerShell

Het verplaatsen van FSMO rollen is al jaren een fluitje van een cent, maar het rondklikken in drie verschillende tools is niet meer van deze tijd. Daarom laat ik zien hoe je dat in Windows Server 2012 met PowerShell kunt doen.

In Server 2012 hoeven we de Active Directory PowerShell module niet meer expliciet te laden, alle modules worden standaard geladen bij het openen van de PowerShell console. Het cmdlet wat we gebruiken is Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole. De belangrijkste parameters zijn:

  • Identity
  • OperationMasterRole

De parameter Identity is voor de server waar de we rol of rollen naartoe willen verhuizen. Met de parameter OperationMasterRole kiezen we welke rollen we willen verplaatsen. Dit kan door de naam op te geven of een nummer, meerdere keuzes gescheiden door een komma. De opties zijn:

  • PDCEmulator of 0
  • IDMaster of 1
  • InfrastructureMaster of 2
  • SchemaMaster of 3
  • DomainNamingMaster of 4

Een voorbeeld: Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole -Identity DC01 -OperationMasterRole 0,1,2,3,4

image

Met bovenstaande PowerShell one-liner hebben we alle vijf FSMO rollen verplaatst naar een andere domain controller. Makkelijk toch?

No comments: