Tuesday, September 25, 2012

Exchange 2013 installatie: “The following error was generated when "$error.Clear()…”

Tijdens de installatie van de eerste Exchange 2013 server in je organisatie kun je tegen de volgende foutmelding aanlopen:

image

The following error was generated when "$error.Clear();
install-ExchangeSchema -LdapFileName ($roleInstallPath + "Setup\Data\"+$RoleSchemaPrefix + "schema0.ldf")" was run: "The system cannot find the file specified".

Dit probleem treed op wanneer Exchange setup het schema probeert up te daten. Onder de motorkap wordt hiervoor LDIFDE.exe gebruikt die in dit geval nog niet op het systeem geïnstalleerd was. Dit lossen we op door de AD management tools op de server te installeren:

Install-WindowsFeature RSAT-ADDS

Overigens is bovenstaande fout opgetreden op een machine met Windows Server 2012. Bij Windows Server 2008 R2 ziet hij er uit als volgt:

The Active Directory Schema is not up-to-date and Ldifde.exe is not installed on this computer…

De oplossing is bijna het zelfde, al moeten we op een Server 2008 R2 machine de PowerShell module voor ServerManager eerst even laden:

Import-Module ServerManager
Add-WindowsFeature RSAT-ADDS

Dit staat overigens ook beschreven in de Exchange 2013 Prerequisits: Active Directory Preparation.

No comments: