Tuesday, September 11, 2012

Exchange 2003 kan niet verwijderd worden: The component "Microsoft Exchange…" cannot be assigned the action "Remove" because

Wanneer je Exchange 2003 van een server wilt verwijderen moet je onder andere alle mailboxen op deze server verwijderen. Wanneer je dan Exchange wilt de-installeren kan de volgende foutmelding verschijnen:

image

The component "Microsoft Exchange Messaging and Collaboration Services" cannot be assigned the action "Remove" because:
- One or more users currently use a mailbox store on this server. These users must be moved to a mailbox store on a different server or be mail disabled before uninstalling this server.

Een mogelijke oorzaak is dat er toch nog AD user accounts zijn die de naam van deze server ingevuld hebben bij het attribuut msExchHomeServer. Een makkelijke manier om dit uit te zoeken is door een zoekopdracht te geven in Active Directory Users and Computers. Dat doen we als volgt:

  • Rechter muisknop op het domein en klik Find.
  • Tabblad Advanced
  • Kies uit Field: User, Exchange Home Server
  • Kies voor Condition: Ends with
  • Kies voor Value: de NetBIOS naam van de betreffende server
  • Klik Add

Onze zoekopdracht ziet er dan bijvoorbeeld zo uit:

image

Wanneer we nu op Find Now klikken krijgen we een overzicht van de gebruikers waarvan het msExchHomeServer nog de bewuste servernaam bevat. Een eenvoudige manier om de Exchange attributen van deze gebruikers leeg te maken is het rechstklikken op het account, dan te kiezen voor Exchange Tasks. In het volgende scherm kiezen we voor Remove Exchange Attributes:

image

Let op, dit verwijdert alle Exchange eigenschappen van het account. Nu kunnen we Exchange opnieuw proberen te de-installeren, de foutmelding treedt nu niet meer op waarna het verwijderen van Exchange 2003 gewoon uitgevoerd kan worden.

image

In dit artikeltje heb ik een mogelijke oplossing beschreven voor dit issue. Andere opties zijn natuurlijk het verwijderen van de gevonden accounts, als je deze niet meer nodig hebt, of het leegmaken van het betreffende attribuut met ADSIedit.

No comments: