Monday, April 28, 2014

The term 'telnet' is not recognized as the name of a cmdlet

Telnet is de ideale tool waarmee je snel kunt testen of je ergens mail kunt afleveren en of de firewallconfiguratie een bepaalde TCP connectie toestaat. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer situaties waarbij je Telnet zou willen gebruiken. Helaas staat Telnet sinds Windows Server 2008 standaard niet meer geïnstalleerd op de servers, het is nu een Windows Feature geworden die je zelf moet installeren.

image

Als je dit vergeet dan krijg je een melding als deze:

telnet : The term 'telnet' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program. Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try again.

Gelukkig kun je Telnet eenvoudig installeren met het Add-WindowsFeature cmdlet:

Add-WindowsFeature telnet-client

Wanneer je nu de prerequisits voor Exchange op een server installeert volgens de beschrijving op deze pagina: Exchange 2013 Prerequisites, maak er dan een gewoonte van om Telnet-Client aan de lijst toe te voegen. Zo grijp je nooit mis wanneer je Telnet nodig hebt.

Extra tip: Hetzelfde geldt natuurlijk voor de AD management tools als ADSIEdit en Active Directory Users and Computers. Voeg hiervoor RSAT-ADDS toe aan de lijst met te installeren Windows Features als je deze graag op al je servers beschikbaar hebt.

No comments: