Tuesday, April 15, 2014

Public Folders migreren naar Exchange 2013? Typo in MS script

Op http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj150486(v=exchg.150).aspx vind je in stap 4 een kort script om meerdere Public Folder mailboxen aan te maken. Hierin staat een typefout:

$numberOfMailboxes = 25; 
for($index =1 ; $index -le $numberOfMailboxes ; $index++)
{
$PFMailboxName = "Mailbox"+$index; if($index -eq 1) {New-Mailbox -PublicFolder $PFMailboxName -HoldForMigration:$true -IsExcludedFromServingHiearchy:$true;}else{New-Mailbox -PublicFolder $PFMailboxName -IsExcludedFromServingHierarchy:$true}
}


In het vet gedrukte woord mist een r, dit moet zijn: IsExcludedFromServingHierarchy. Let hier even op dat je dit aanpast voordat je het script draait. Te laat? Zet de property dan gewoon zelf goed met Set-Mailbox –IsExcludedFromServingHierarchy.

No comments: