Monday, December 5, 2011

Exchange 2010 SP2 Upgrade: Couldn't resolve the user or group "domain.fqdn/Microsoft Exchange Security Groups/Discovery Management."

Tijdens een upgrade naar Exchange 2010 SP2 kan het zijn dat je de volgende foutmelding tegenkomt bij het upgrade van de Mailbox rol:

image

De kern van deze foutmelding zit hem in het volgende stukje:

Couldn't resolve the user or group "domain.fqdn/Microsoft Exchange Security Groups/Discovery Management." If the user or group is a foreign forest principal, you must have either a two-way trust or an outgoing trust.

De oorzaak is dat Exchange setup er niet in slaagt om deze Active Directory groep de juiste rechten te geven op de Discovery Search Mailbox. Dit is een bekend probleem wat ook al voorkwam bij eerdere versies van Exchange 2010. De work-around is om de Discovery Search Mailbox te verwijderen, deze staat standaard in de Users container.

image

Op de Exchange-server kunnen we, na een reboot, de installatie van SP2 opnieuw starten. Ditmaal loopt deze zonder problemen door:

image

Nu rest ons alleen nog het opnieuw aanmaken van de Discovery Search Mailbox. Dit is eenvoudig te doen en bestaat uit twee delen:

  • Het aanmaken van het AD user object
  • Het koppelen van de mailbox aan deze AD user

Om de gebruiker opnieuw aan te maken starten we Exchange 2010 SP2 setup met de /PrepareAD switch:

image

In Active Directory Users and Computers kunnen we nu zien dat het gebruikersobject weer terug is:

image

De tweede stap is om de Discovery Search Mailbox aan deze gebruiker te koppelen. Dat doen we in EMS met het volgende commando: Enable-Mailbox -Discovery -Identity "DiscoverySearchMailbox {D919BA05-46A6-415f-80AD-7E09334BB852}"

image

En we zijn klaar. In dit artikel hebben we gezien hoe we de Discovery Search Mailbox tijdelijk moesten verwijderen en hoe we deze opnieuw aan kunnen maken.

No comments: