Monday, November 2, 2009

Server voorbereiden op Exchange 2010

In een recent artikel schreef Peter Noorderijk over het voorbereiden van een Windows server op de installatie van Exchange 2010. In dit artikel wil ik nog een derde variant beschrijven, namelijk het gebruik van ServerManagerCMD.exe en xml-files.

Wanneer we de installatiebestanden van Exchange 2010 downloaden of op DVD hebben dan staat in de installatiedirectory een directory met de naam Scripts. Hierin vinden we een aantal xml-bestanden:

Exchange-Typical.xml
Exchange-CAS.xml
Exchange-Hub.xml
Exchange-MBX.xml
Exchange-UM.xml

Deze bestanden kunnen we gebruiken als invoerbestand voor ServerManagerCMD.exe met de switch -ip. Voor een server die alle standaard Exchange 2010 rollen gaat draaien bijvoorbeeld gebruiken we het commando:

ServerManagerCMD.exe -ip Exchange-Typical.xml -Restart

Voor een Edge Transport server ziet het commando er zo uit:

ServerManagerCMD.exe -ip Exchange-Edge.xml -Restart

Goed, wat de bedoeling van de overige bestanden is spreekt wel voor zich, denk ik. Dan zijn er verder nog twee bijzonderheden, ten eerste voor een server die de Unified Messaging rol uit gaat voeren. Voor deze installeren we ook nog de Desktop Experience feature met het volgende commando:

ServerManagerCmd -i Desktop-Experience

En tot slot moeten we voor servers met de Client Access rol een service op 'Automatic' zetten, wat is er handiger om dit ook met een makkelijke opdrachtregel te doen:

sc config NetTcpPortSharing start= auto

Nu zul je misschien zeggen dat je het net zo makkelijk in de GUI kunt doen allemaal, en dit lijkt misschien wel eens handiger. Maar wanneer je 4 servers of 40 servers moet inrichten dan is het alweer een heel stuk makkelijker om de opdrachten in een script of batch-bestand te zetten en deze op de servers te laten draaien.

Een ander voordeel van de commandline is de mogelijkheid om heel eenvoudig een logboek bij te kunnen houden van alle stappen die je genomen hebt. Het maken van screenshots kost tijd en is vaak wat omslachtig, maar een snelle copy-paste van de gebruikte commando's is zo gedaan. Als je nog geen logboek bijhoudt, dan raad ik het je bij deze aan.

No comments: