Wednesday, November 4, 2009

Exchange 2007 en Windows Server 2008 R2 (update)

Eerder schreef ik over de keuze van Microsoft om Exchange 2007 SP2 niet te gaan ondersteunen op Windows Server 2008 R2. De reden was dat er geen tijd in het testen en oplossen van issues werd gestoken omdat men die energie liever in Exchange 2010 SP1 wilde steken. Veel gebruikers hebben aangegeven toch graag Exchange 2007 op Server 2008 R2 laten draaien, en de Exchange product group heeft geluisterd: Exchange 2007 SP2 zal ondersteund gaan worden op Windows Server 2008 R2. Details volgen nog.

No comments: