Monday, September 1, 2014

Update: Diverse issues met CU6 voor Exchange 2013

Het is bijna een week geleden dat Exchange 2013 CU6 uitgebracht werd, een mooi moment om de tussentijdse balans op te maken. En die ziet er in dit geval helaas niet goed uit, tenminste niet als je naast Exchange 2013 ook nog 2007 of Exchange Online in je omgeving hebt.

Database failovers bij 2013-2007 coexistence

Wanneer een gemachtigde mailbox op Exchange 2007 toegang probeert te krijgen tot de mailbox op een Exchange 2013 CU6 DAG member dan kan dit de mailbox database onverwacht laten 'failoveren' naar een andere DAG member. Op te lossen door een hotfix aan te vragen bij Microsoft Support of als work-around de mailboxen van managers en secretaresses gezamenlijk te migreren, danwel op de zelfde versie van Exchange te houden.

Zie KB-artikel 2997209: Exchange Server 2013 databases unexpectedly fail over in a co-existence environment with Exchange Server 2007

Hybrid management met Exchange Online valt weg

In een hybride opstelling kun je vanuit het Exchange Admin Center (ECP) mailboxen naar Exchange Online moven, een cloudarchief aan een on-premises mailbox koppelen of eenvoudig doorklikken naar het Office 365 EAC. Na installatie van CU6 is al deze functionaliteit verdwenen. Microsoft heeft het probleem erkend maar een oplossing of zelfs een KB-artikel is nog niet beschikbaar.

image

Zie voor meer informatie het artikel van Jeff Guillet: Don't Deploy Exchange 2013 CU6 If You're a Hybrid Customer

Update: Er is een script beschikbaar die het foute configuratiebestand herstelt. Installeer deze op de betreffende Mailbox server om de hybride functionaliteit weer te herstellen. Zie Exchange Online mailboxes cannot be managed by using EAC after you deploy Exchange Server 2013 CU6

En hoe nu verder?

Naast deze twee problemen zijn mij op dit moment geen andere issues bekend die door CU6 of de gelijktijdig uitgebrachte updates voor Exchange 2007 en 2010 veroorzaakt worden. Installeren dan maar? Ik herhaal nog een keer: je kunt een CU voor Exchange 2013 niet verwijderen nadat je deze geïnstalleerd hebt. Bezint dus eer ge begint, en dan bij voorkeur eerst in een representatieve testomgeving.

No comments: