Tuesday, September 9, 2014

Office 365 ProPlus nu ook op Terminal Server/RDS hosts!

Office 356 ProPlus is de versie van de welbekende Office-suite die je af kunt nemen als onderdeel van een Office 365 abonnement. Eens opgestart verschillen de losse applicaties niet van de versies die je kent uit Office Professional Plus 2013 maar onder de motorkap zijn er wel verschillen. Zo wordt Office aangeboden op basis van Click-to-Run (C2R), dit is een applicatievirtualisatietechnologie die we al langer kennen als App-V. Een ander verschil is het mechanisme waarmee de software geactiveerd kan worden, dit is bij Office 365 ProPlus vergelijkbaar met zoals dit in de Home abonnementen al langer gebeurt. De gebruiker krijgt de vraag om credentials in te geven en hiermee kan worden gecontroleerd of er een geldige Office 365 ProPlus licentie aan deze gebruiker toegewezen is.

Screen shot of the Office software page in the Office 365 portal

Dit kleine technologische verschil had tot voor kort wel tot gevolg dat je deze versie niet kon installeren danwel activeren op een Remote Desktop Services (RDS) host ofwel een Terminal Server. Voor klanten met een Volume License Agreement zoals EA, Select of Open was er in 2013 al een mogelijkheid om de Office 365 ProPlus licentie te laten gelden voor een Volume Activation versie van Office 2013. Maar de regels hiervoor zijn al even complex als de daadwerkelijke uitvoering.

Daarom is het goed om te weten dat je Office 365 ProPlus nu ook ook op een RDS host mag installeren. Dit is mogelijk gemaakt door een nieuwe feature: shared computer activation. Met deze feature kan een beheerder Office 365 ProPlus installeren op een computer die door meerdere personen gebruikt wordt, zoals bij RDS. Nu kan per ingelogde gebruiker vastgesteld worden of deze een licentie heeft of niet.

Zie voor meer informatie en stappen om dit uit te voeren: Overview of shared computer activation for Office 365 ProPlus Al met al zet Microsoft met deze feature een belangrijke stap om Office 365 te presenteren als acceptabel alternatief voor de grootzakelijke markt.

Meer weten van dit soort eigenaardigheden? Neem dan voor gebruik de bijsluiter door: Office Applications Service Description

No comments: