Wednesday, June 11, 2014

Het mailbox type aanpassen in Exchange en Office 365

In Exchange 2003 kenden we eigenlijk maar één type mailbox. Toch worden mailboxen heel verschillend gebruikt, door één persoon of meerdere, om mail of contacten op te slaan of juist om iets te reserveren. Tegenwoordig kennen we een aantal soorten mailboxen, bijvoorbeeld Shared, Room, Equipment of de gewone User mailbox.

In Office 365 heeft een Shared mailbox nog een voordeel, je hoeft hier namelijk geen licentie voor aan te schaffen. Dit heeft ook een aantal beperkingen, zo is deze beperkt tot 10 GB grootte en kun je er niet mee aanmelden, dat betekent dus ook dat je hem niet kunt benaderen met Exchange ActiveSync.

Om die redenen wil je soms een mailbox omzetten van het ene naar het andere type. Dat kan gelukkig eenvoudig met het Set-Mailbox cmdlet. Bijvoorbeeld:

Set-Mailbox GedeeldeMailbox -Type Regular

Hiermee hebben we een mailbox omgezet naar een normale mailbox. Andere geldige waardes voor -Type zijn Room, Equipment en Shared.

Meer informatie:

Exchange 2013 Recipients
Set-Mailbox

No comments: