Wednesday, June 4, 2014

Exchange 2013 en de pagefile

In mooi Nederlands heet het een wisselbestand. Het is een deel van het werkgeheugen van de server dat weggeschreven wordt in een bestand op schijf. Wanneer de server nu tijdelijk meer werkgeheugen nodig heeft dan er beschikbaar is, dan kan de ruimte in dit bestand gebruikt worden. Maar een goed geconfigureerde server (en applicatie!) heeft de pagefile normaal gesproken helemaal niet nodig.

De aanbeveling voor Exchange 2003 was om dit wisselbestand 1,5 maal de grootte van het werkgeheugen te maken, met een maximum van 4095 MB. Voor Exchange 2007 en hoger is de aanbeveling gelijk aan de grootte van het werkgeheugen + 10 MB. Omdat servers met Exchange tegenwoordig zeer veel werkgeheugen hebben resulteert dit al snel in belachelijk grote bestanden. Daarom is de nieuwe aanbeveling voor Exchange 2013:

Grootte werkgeheugen + 10 MB tot maximaal 32.778 MB (32 GB + 10 MB)

Microsoft durft deze aanbeveling toe doen omdat ze hiermee zelf al langer werken in de eigen datacenters, dat wil zeggen dus met Exchange 2013. Het is de vraag of deze aanbeveling ook voor Exchange 2010 of 2007 gaat gelden, deze vraag heb ik bij Microsoft uitgezet.

Verder nog paar opmerkingen over dit onderwerp. Ten eerste is Exchange 2013 system requirements nog niet aangepast, een formeel statement kun je hier vinden: Ask The Perf Guy: Sizing Guidance Updates For Exchange 2013 SP1.

Verder kan Windows Server bij een BSOD alleen een volledige dump van het werkgeheugen maken als hiervoor een pagefile op het systeemvolume staat van minimaal de grootte van het werkgeheugen + 10 MB. Wanneer jouw server bijvoorbeeld 48 GB werkgeheugen heeft en je pagefile 32.778 MB groot is dan kan de server bij een crash geen volledige dump wegschrijven. Dit heeft tot gevolg dat het lastiger is om de oorzaak van de crash te onderzoeken. Uiteraard is dit argument alleen relevant als je de dumpfile ook daadwerkelijk zou gaan analyseren, maar voor de volledigheid wil ik dit toch even noemen.

Ten slotte, uiteraard stellen we de pagefile in met PowerShell, Hierover schreef ik al eerder: Server 2012: De pagefile configureren met PowerShell

No comments: