Monday, September 30, 2013

Exchange 2013 CU2: Ping of mdb ... timed out after '00:00:00' minutes.

Op Exchange 2013 servers met CU1 of CU2 kan de volgende warning verschijnen in het Application log:

image

Log Name:      Application
Source:        MSExchange Mid-Tier Storage
Date:          28-9-2013 17:28:52
Event ID:      6002
Task Category: ResourceHealth
Level:         Warning
Keywords:      Classic
User:          N/A
Computer:      fqdn
Description:
Ping of mdb 'b7e98597-3a0e-451f-9864-de46349f7505' timed out after '00:00:00' minutes.  Last successful ping was at '28-9-2013 15:28:52' UTC.

Deze fout wordt veelvuldig gemeld op verschillende online fora. De algemene consensus is dat het hier om een cosmetisch issue gaat, gebruikers hebben nergens last van en er zijn ook geen andere indicaties dat er iets aan de hand is. Laten we hopen dat ook dit issue in CU3 opgelost is…

No comments: