Friday, August 30, 2013

Event ID 1006 van MSExchangeDiagnostics: The performance counter [...] sustained a value of...

Op Exchange 2013 servers met CU2 geïnstalleerd kun je de volgende errors tegenkomen in het Application Log:
image
The performance counter '\\EXCH02\LogicalDisk(C:)\Free Megabytes' sustained a value of '28.510,00', for the '15' minute(s) interval starting at '30-8-2013 11:02:00'. Additional information: None. Trigger Name:DatabaseDriveSpaceTrigger. Instance:c:
Dit event is een bug in CU2 die er voor zorgt dat deze error iedere 15 minuten gelogd wordt. Het eerste issue is dat deze melding als Error gelogd wordt terwijl het soms gaat om vrijwel lege volumes. De tweede fout is dat het om volumes gaat waar geen databases op staan. En in sommige gevallen leidt dit vals alarm zelfs tot Back Pressure waardoor de server stopt met het accepteren van mail.
Een work-around die circuleert is het uitschakelen van deze trigger in het configuratiebestand van de Microsoft Exchange Diagnostics service. Dat gaat als volgt:
  • Open Notepad als Administrator
  • Navigeer naar de \Bin directory in de Exchange installatiedirectory.
  • Open het bestand Microsoft.Exchange.Diagnostics.Service.exe.config.
  • Zoek deze regel:
    • <add Name="Microsoft.Exchange.Diagnostics.Service.ExchangeJobs.Triggers.DatabaseDriveSpaceTrigger" Assembly="Microsoft.Exchange.Diagnostics.Service.ExchangeJobs.dll" Enabled="True" Role="Mailbox" />
  • Vervang True door False:
    • <add Name="Microsoft.Exchange.Diagnostics.Service.ExchangeJobs.Triggers.DatabaseDriveSpaceTrigger" Assembly="Microsoft.Exchange.Diagnostics.Service.ExchangeJobs.dll" Enabled="False" Role="Mailbox" />
  • Sla het bestand op en herstart de server of de Microsoft Exchange Diagnostics service
Een waarschuwing: Als je deze trigger uitschakelt dan kan dit er toe leiden dat een echt probleem niet opgemerkt wordt. Doe dit dus alleen als je zeker weet dat je geen schijfruimte-isseus zult hebben op de volumes waar je databases op staan.

No comments: