Tuesday, July 2, 2013

Mailbox moves in Exchange 2010: Post-move cleanup failed. The operation will try again in 30 seconds

Wanneer je in Exchange 2010 SP2 (UR3 of hoger) mailboxen verplaatst dan eindigen die vaak in status “Completed with warnings”. In het move requestlog zie je vervolgens de volgende regels:

Date & Time [Server] Move has completed and final cleanup has started.
Date & Time [Server] Source mailbox 'Primary (Mailbox GUID)' was successfully cleaned up after the move.
Date & Time [Server] Target mailbox 'Primary (Mailbox GUID)' was successfully reset after the move.
Date & Time [Server] Post-move cleanup failed. The operation will try again in 30 seconds (1/6).
Date & Time [Server] Post-move cleanup failed. The operation will try again in 30 seconds (2/6).
Date & Time [Server] Post-move cleanup failed. The operation will try again in 30 seconds (3/6).
Date & Time [Server] Post-move cleanup failed. The operation will try again in 30 seconds (4/6).
Date & Time [Server] Post-move cleanup failed. The operation will try again in 30 seconds (5/6).
Date & Time [Server] Request is complete.

De mailbox lijkt succesvol verplaatst te zijn dus meestal negeren mensen deze meldingen maar. Wel is de bronmailbox nog aanwezig, er heeft namelijk een Soft Delete plaatsgevonden. Deze kunnen we op de bronserver verwijderen met een eenvoudig PowerShell script:

$Mailboxes = Get-MailboxStatistics –Database DB01| where {$_.DisconnectReason -eq “SoftDeleted”}
$Mailboxes | foreach {Remove-StoreMailbox -Database $_.database -Identity $_.mailboxguid -MailboxState SoftDeleted}

Dit issue treed op bij servers met SP2 en UR3 of hoger, het zou opgelost moeten zijn in UR1 voor SP3. Maar let op, op TechNet Forums zijn ook voorbeelden bekend waarbij het probleem dan nog steeds niet opgelost bleek te zijn. Zie voor meer informatie het KB-artikel Mailbox move operation fails when Update Rollup 3 or a later update rollup for Exchange Server 2010 SP2 is installed.

No comments: