Tuesday, April 2, 2013

Exchange 2013 CU1 Setup ziet bijgewerkte Exchange 2010 Edge Transport server niet

Voordat je de eerste Exchange 2013 server in een bestaande omgeving kunt installeren moeten alle Exchange 2010 servers voorzien van SP3. Ondanks dat je dit gedaan hebt kan het zijn dat Exchange 2013 CU1 toch niet wil installeren en aangeeft dat aan de volgende prerequisit niet voldaan is:

image

All Exchange 2010 servers in the organization must have Exchange 2010 Service Pack 3 or later installed. The following servers don't meet this requirement: <ServerName>

In dit geval is server ex3 een Exchange 2010 Edge Transport server die wel degelijk voorzien is van Exchange 2010 Service Pack 3. De oorzaak van deze melding is dat het versienummer van een Edge Transport nummer alleen tijdens het aanmaken van de Edge Subscribtion in Active Directory weggeschreven wordt. Op dat moment draaide deze Edge Transport server nog Exchange 2010 SP2. Als we de Exchange servers opvragen met Get-ExchangeServer zien we:

image

We zien bij server ex1 het versienummer 14.3 welke staat voor Exchange 2010 SP3. Maar bij server ex3 staat 14.2 en dat is ook exact de reden waarom Exchange 2013 Setup denkt dat nog niet alle servers bijgewerkt zijn. Dit is op te lossen door de Edge Transport server opnieuw te subscriben. De procedure is het zelfde als een eerste subscription, de bestaande subscription wordt overschreven en de bijgewerkte informatie wordt opgeslagen in Active Directory. Zie:

Als we de Exchange servers nu nogmaals opvragen zien we ook bij de Edge Transport server ex3 het goede versienummer 14.3 staan:

image

Als we Exchange 2013 CU1 Setup opnieuw starten dan zal deze niet meer blijven steken bij bovenstaande valse melding.

No comments: