Monday, April 1, 2013

Exchange 2010 upgrade naar Exchange 2013 (deel 1)

Heel lang geleden was een Exchange upgrade heel eenvoudig. Bij Exchange 2000 kon je de cd in een server stoppen en een in-place upgrade naar Exchange 2003 uit voeren, na een uurtje wachten en een reboot was het klaar. Maar dit proces betekende ook downtime gedurende de upgrade en maakte het voor Microsoft niet eenvoudig om drastische veranderingen door te voeren. Dus was Exchange 2003 de laatste versie met een in-place upgrademogelijkheid. Bij de versies die daarop volgden plaatsen we de nieuwe versie naast de oude, verplaatsen de mailboxen en verwijderen de oude servers.

Voor Exchange 2013 geldt dezelfde aanpak. In dit artikel beschrijf ik de upgrade van Exchange 2010 naar Exchange 2013 aan de hand van een eenvoudige lab-omgeving. Deze bestaat uit een enkelvoudige Exchange 2010 SP2 server, met de drie basisrollen geïnstalleerd: Client Access, Hub Transport en Mailbox. Hierover later meer, eerst de voorbereiding.

Voorbereiding

Voordat we met de migratie beginnen, nog voordat we de eerste Exchange 2013 server in onze organisatie kunnen introduceren moeten allerlei zaken voorbereid worden. Een aantal daarvan zal ik hieronder behandelen.

Servers met Exchange 2003

Exchange 2013 is niet compatible met Exchange 2003, dit houdt in dat alle Exchange 2003 servers uitgefaseerd moeten zijn. Als er nog een Exchange 2003 server in de Exchange organisatie bestaat dan kunnen we Exchange 2013 niet installeren, dit wordt gecontroleerd tijdens de prerequisits check en is niet te omzeilen. Bij het verwijderen van de laatste Exchange 2003 server gelden er nog een paar extra stappen om uit te voeren, meer hierover in het volgende artikel: Remove the Last Legacy Exchange Server from an Exchange 2010 Organization.

Clients met Outlook 2003

Exchange 2013 ondersteunt de volgende versies van Outlook:

  • Outlook 2013
  • Outlook 2010 SP1 with November 2012 Cumulative Update
  • Outlook 2007 SP3 with November 2012 Cumulative Update
  • Entourage 2008 for Mac, Web Services Edition
  • Outlook for Mac 2011

De nog veel gebruikte Outlook 2003 staat niet in deze lijst, het zelfde geldt voor de WebDav versie van Entourage. Dat betekent dat oudere versies van Outlook eerst moeten worden vervangen voordat de mailboxen van deze gebruikers verplaatst worden naar Exchange 2013. Het is verstandig om hier al vroeg in het project mee te starten. Dit geldt met name voor organisaties waar de software op werkplekken niet centraal beheerd wordt. Het niet kunnen upgrade van clientsoftware is een bekende deployment blocker of op zijn minst een factor die de voortgang flink kan vertragen.

Outlook Anywhere

Outlook maakt traditioneel verbinding met Exchange met MAPI, dit is RPC verkeer. Het nadeel van RPC is dat het zich niet goed laten sturen door firewalls en over het internet. Met Exchange 2003 en Outlook 2003 konden we voor het eerst RPC verkeer over een HTTPS tunnel laten lopen, later werd dit bekend onder de naam Outlook Anywhere. Outlook Anywhere wordt meestal gebruikt voor remote gebruikers, zelden voor interne gebruikers. Exchange 2013 daarentegen ondersteunt alleen nog maar Outlook Anywhere, zowel voor interne als externe clients.

Voor veel organisaties is dit geen probleem, Outlook 2007 en hoger ondersteunen Outlook Anywhere immers gewoon. Maar in sommige omgevingen worden GPO’s gebruikt om de instellingen van Outlook te beheren en kan het zijn dat Outlook Anywhere uitgeschakeld is. Controleer dit van tevoren want nadat een mailbox naar Exchange 2013 verplaatst is kan hij alleen nog maar benaderd worden over Outlook Anywhere.

Backup, antivirus, monitoring, BES, etc.

Exchange 2013 is nieuw en is op dit moment nog maar weinig ingezet. Of het nu oorzaak of gevolg hiervan is, veel 3rd party softwareleveranciers hebben hun producten nog niet aangepast voor Exchange 2013. Voor andere producten is het nodig om een update te installeren of zelfs een nieuwere versie aan te schaffen. Denk hierbij aan backupsoftware, monitoringsoftware, antivirus- en spamfilteringsoftware, archiveringsoplossingen of mobility software zoals Blackberry Enterprise Server (BES) of Good for Enterprises.

Maak een inventarisatie van alle software die raakvlakken heeft met Exchange en controleer per product of er een afhankelijkheid is, welke dat is en hoe dit op te lossen. Denk hierbij niet alleen aan het in bezit krijgen van de juiste versie maar zorg ook dat je de installatieprocedure helder hebt. Kun je de upgrade of update vooraf installeren of moet dit samenvallen met de upgrade van Exchange?

Service Pack 3 voor Exchange 2010

Alle servers met Exchange 2010 moeten voorzien worden van Service Pack 3, dus niet alleen de Client Access servers en niet alleen de servers in de site die we gaan upgraden. Dit Service Pack bevat niet alleen alle voorgaande updates maar voegt ook ondersteuning toe om samen te kunnen werken met Exchange 2013. Zo wordt bijvoorbeeld Windows Authentication aangezet op de OWA en ECP virtual directories.

Het upgraden naar SP3 is een taak die niet onderschat moet worden, eenmaal geïnstalleerd kan SP3 niet meer verwijderd worden. De installatie van SP3 omvat een Active Directory schema update en zorgt ook bij een DAG voor een korte downtime die wellicht in een service window gepland moet worden. Op het moment van schrijven heeft Microsoft na Exchange 2010 SP3 nog geen nieuwe update uitgebracht en er is minimaal één onopgelost issue met SP3: Unable to soft delete some messages after installing Exchange 2010 SP2 RU6 or SP3. Het kan raadzaam zijn om even te wachten op het eerstvolgende upgrade verzamelpakket.

Meer informatie en belangrijke aanwijzingen voor Exchange 2010 SP3 staan in de Release Notes en informatie over het upgraden naar een later Service Pack in: Upgrade Exchange 2010 to Exchange 2010 SP1, SP2 or Exchange 2010 SP3.

Exchange 2010 Edge Transport servers

Dan is er nog een eigenaardigheid met Edge Transport servers, maar wie deze niet gebruikt kan deze paragraaf gerust overslaan. Als deze onlangs van Exchange 2010 SP3 voorzien zijn dan wordt het nieuwe versienummer van Exchange niet in Active Directory weggeschreven. Voor deze servers geldt dus dat je na het installeren van SP3 de Edge Subscription opnieuw aan moet maken. Zie:

Vervolg

In dit deel hebben we de voorbereidingen voor de migratie behandeld. In het volgende deel van deze serie ga ik in op het migratieproces.

No comments: