Monday, March 11, 2013

Exchange 2010 SP3: UCMA 4.0 requires the following missing Windows features: Media Foundation

Als je Exchange 2010 SP3 op Windows Server 2012 wilt installeren begin je met de prerequisits. Als de server ook de Client Access rol gaat hosten dan valt daaronder het installeren van de Unified Communications Managed API 4.0 Runtime. Hierbij kan de volgende foutmelding voorkomen:

image

Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Runtime requires the following missing Windows features.

  • Media Foundation

Deze fout treedt op als je de aanwijzingen op deze pagina gevolgd hebt: Exchange 2010 Prerequisites (Install the Windows Server 2012 operating system prerequisites). Microsoft schrijft voor een server met de drie basisrollen het volgende voor:

image

Bij deze aanwijzingen ontbreekt Server-Media-Foundation, dat is de Media Foundation component uit bovenstaande foutmelding. Maar wat is een Exchange-server zonder Telnet? Dus ook Telnet-Client moeten we toevoegen aan de opdrachtregel.

En dan nog een paar dingen. Ten eerste worden alle beschikbare PowerShell modules op Windows Server 2012 automatisch geladen als je de PowerShell console opent, dat betekent dat Import-Module ServerManager niet nodig is. O ja, als je Exchange Setup ook AD wilt laten voorbereiden dan heb je ook nog de AD remote managment tools (RSAT-ADDS) nodig. Het kan geen kwaad om deze standaard te installeren. Verder wil je na het uitvoeren van het commando misschien eerst de output op het scherm lezen, dit gaat niet als de server automatisch reboot door de –Restart switch. In de praktijk ziet onze opdrachtregel er dus zo uit:

Add-WindowsFeature NET-Framework-Features,NET-HTTP-Activation,RPC-over-HTTP-proxy,RSAT-Clustering,Web-Mgmt-Console,WAS-Process-Model,Web-Asp-Net,Web-Basic-Auth,Web-Client-Auth,Web-Digest-Auth,Web-Dir-Browsing,Web-Dyn-Compression,Web-Http-Errors,Web-Http-Logging,Web-Http-Redirect,Web-Http-Tracing,Web-ISAPI-Ext,Web-ISAPI-Filter,Web-Lgcy-Mgmt-Console,Web-Metabase,Web-Net-Ext,Web-Request-Monitor,Web-Server,Web-Static-Content,Web-Windows-Auth,Web-WMI, RSAT-ADDS, Telnet-Client, Server-Media-Foundation

Succes met het installeren van Exchange 2010 SP3 op Windows Server 2012.

No comments: