Wednesday, July 16, 2014

PowerShell Oneliner: Wanneer was de laatste backup van de Exchange mailbox databases?

Vraag de mailbox databases op met de -Status parameter, anders zijn properties als LastFullBackup leeg. Sorteer deze in omgekeerde volgorde en geef ze weer in een tabel:

Get-MailboxDatabase -Status | sort lastfullbackup -Descending | ft name,lastfullbackup

No comments: