Monday, December 10, 2012

Exchange en de taal van NDR’s aanpassen

In Exchange 2007 en 2010 probeert de Hub Transport rol te bepalen in welke taal een non-delivery report (NDR) verstuurt moet worden. Het zelfde geldt trouwens voor de Mailbox rol van Exchange 2013. In bepaalde gevallen geeft dit een ongewenst resultaat en dan is het goed om te weten dat je deze functionaliteit kunt configureren.

Exchange bepaalt de taal

Standaard probeert Exchange een NDR te sturen in de zelfde taal als het bericht waar het om gaat, dit doet Exchange met zowel interne als externe berichten. En voor intern en extern kunnen we dit uitschakelen met de ExternalDsnLanguageDetectionEnabled en InternalDsnLanguageDetectionEnabled parameters van Set-TransportConfig. Uit- en inschakelen doen we door deze op $false of $true te zetten:

Set-TransportConfig –ExternalDsnLanguageDetectionEnabled:$false -InternalDsnLanguageDetectionEnabled:$false

Standaardtaal

Maar dan gebruikt Exchange standaard de taal waarin de server geconfigureerd is, dus de taal van Windows Server. We kunnen deze ook zelf kiezen met de ExternalDsnDefaultLanguage en InternalDsnDefaultLanguage parameters van Set-TransportConfig. Bijvoorbeeld:

Set-TransportConfig -ExternalDsnDefaultLanguage en-us -InternalDsnDefaultLanguage en-us

Nu zal Exchange de NDR in het Engels verzenden als de taal van het oorspronkelijke bericht niet bepaald kan worden, of altijd in het Engels als we Language Detection uitgeschakeld hadden.

Let wel op, deze instellingen hebben alleen effect op NDR’s die door de Hub Transport rol gegenereerd worden en dus niet op NDR’s die door Outlook aangemaakt worden.

No comments: