Thursday, November 4, 2010

PFadmin.exe en PFinfo.exe: wat en waar?

PFadmin.exe en PFinfo.exe zijn twee commandline tools die gebruikt werden op Fublic Folders te beheren of informatie te verzamelen over Public Folders. Hoewel deze tools uit een ver verleden stammen, kun je ze soms nog wel nodig hebben. Bijvoorbeeld om een migratie van Exchange 5.5 voor te bereiden.

Dan is het goed om te weten dat ze nog te downloaden zijn van de ftp-site van Microsoft: ftp://ftp.microsoft.com/PSS/Tools/Exchange%20Support%20Tools/

Verder vind je hier de ReadMe van PFinfo.exe: http://support.microsoft.com/kb/261093.

No comments: