Monday, August 17, 2009

Naam Exchange organisatie kiezen of aanpassen

Tijdens het voorbereiden van Active Directory voor de installatie van Exchange moet je een naam kiezen voor je Exchange organisatie. De naam mag bestaan uit de karakters 0-9, A-Z, a-z en -. Ook mogen er spaties in zitten, maar dan niet aan het begin of aan het einde van de string. Op zich maakt het weinig uit wat voor naam je kiest, gebruikers zien hem in principe niet en zelfs beheerders zullen deze naam niet snel tegenkomen.

Wanneer je Exchange 2007 of 2010 installeerd met de wizard dan wordt de vraag gesteld en is er een standaard waarde van First Organization ingevuld, deze kun je naar wens aanpassen. Wanneer je de opdrachtregel gebruikt voor je installatie dan geef je deze naam op met de parameter /OrganizationName of /on. Hier geldt geen standaard waarde en moet je dus altijd wat opgeven, bijvoorbeeld:

Setup.com /mode:install /role:Mailbox,HubTransport /OrganizationName:"Mijn organisatie"

Deze naam wordt vervolgens gebruikt om alle Exchange objecten in AD een aantal properties mee te geven, bijvoorbeeld LegacyExchangeDN.

Wat nu als je deze naam zou willen veranderen? Daar kan ik kort op antwoorden: dat kan niet. Dat wil zeggen, het kan alleen als je een Exchange 5.5 omgeving hebt die je nog niet aan het upgraden bent naar Exchange 200x. In Exchange 5.5 kun je met de Server Administrator simpelweg de naam veranderen. Deze naam wordt tijdens /forestprep vervolgens omgezet naar de Exchange organisatienaam in AD.

In alle andere andere gevallen is het niet mogelijk om de naam van de Exchange organisatie te veranderen. Kies hem dus zorgvuldig!

No comments: