Friday, January 24, 2014

Mailbox quota instellen in Office 365

Click here for full size image

Je kunt wel zeggen dat het instellen van mailbox quota vooral iets van de vorige eeuw is, toen een harddisk nog 2,1 GB groot was en evenveel kostte als wat je nu voor een entry-level server betaalt. Vooral als het gaat om Office 365 waarbij je tegenwoordig zelfs bij het goedkoopste abonnement als een 50 GB mailbox krijgt.

Toch is er nog een situatie waarin je toch een mailbox quotum in wilt stellen, namelijk bij de speciale ‘shared mailbox’. Een shared mailbox is een speciale mailbox waar geen Office 365 of Exchange Online licentie voor nodig is. Je geeft vervolgens één of meerdere gebruikers (die wel een licentie hebben) toegang tot deze gedeelde mailbox.

De enige beperking die hier aan zit is dat deze mailbox maximaal 10 GB groot mag worden, als de mailbox groter wordt dan is een Exchange Online 1 of 2 licentie nodig. En hier komen mailbox quota dus weer in beeld. Normaal gesproken kun je dit eenvoudig instellen in het Office 365 Exchange Admin Center:

image

Helaas ontbreekt in Office 365 de knop ‘More options’ waar naar verwezen wordt, je kunt dit in Office 365 blijkbaar niet in EAC instellen: “These settings aren’t available in the EAC in Exchange Online.” Dat betekent dat we terugvallen op de ‘ouderwetse’ Exchange Management Console. Om te beginnen maken we een remote PowerShell sessie met Exchange Online:

$UserCredential = Get-Credential
$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri
https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection
Import-PSSession $Session

Vervolgens kunnen we net als in een on-premises omgeving de storage quota’s instellen:

Get-Mailbox -Filter { RecipientTypeDetails -eq "SharedMailbox" } | Set-Mailbox -ProhibitSendReceiveQuota 10GB -ProhibitSendQuota 9.75GB -IssueWarningQuota 9.5GB

Als we klaar zijn ruimen we de sessie weer op:

Remove-PSSession $Session

imageOp deze manier hebben we dus een mailbox quotum van 10 GB ingesteld op alle gedeelde mailboxen in onze Office 365 organisatie.

No comments: