Tuesday, June 18, 2013

Certificaat wizard in Exchange 2013 maakt er een potje van

Bij het genereren van een certificaataanvraag viel me op dat de new Exchange certificate wizard de waardes voor de velden Organization name en Department name omwisselt. Als je ze invult als volgt:

image

Dan is dit de inhoud van de Certificate Signing Request:

image

De output van OpenSSL:

C:\OpenSSL-Win32\bin>openssl req -in req.req -noout -text
Certificate Request:
    Data:
        Version: 0 (0x0)
        Subject: CN=webmail.domain.com, OU=My Organization, O=My Department, L=City, ST=State, C=NL

Het gaat hier om een nieuwe Exchange 2013 installatie op basis van de CU1 bits, deze draait op Server 2012. Een work-around is makkelijk, vul gewoon de ‘verkeerde’ waardes in zodat de output klopt. Zijn meer mensen hier tegenaan gelopen?

1 comment:

dmstork said...

Yep, dit was in RTM ook het geval en dus in CU1 ook. Gelukkig werkt het in de Exchange Management Shell wel goed.

Het heeft mij een dag vertraging opgeleverd :-/